Huoltovarmuuskeskus (HVK) tiedotti 17.1.2023 polttoturpeen varmuusvarastojen mahdollisesta käyttöönotosta ja vaadittavista menettelyistä.

HVK ilmoitti alkukesästä, että Suomeen on ensimmäistä kertaa perustettu valtion varmuusvarasto jyrsinturpeelle ja turvepelletille. Varaston tavoite on lämpöhuollon turvaaminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Käyttö pyritään mahdollisimman tarkasti rajaamaan lämpöhuollon turvaamiseen kohteissa, joissa turpeen saatavuushaasteiden lisäksi muiden polttoaineiden ja lämmönlähteiden käyttö on estynyt tai merkittävästi vaikeutunut. Varmuusvarastosta hankittavalla polttoturpeella turvataan kiinteiden kotimaisten polttoaineiden riittävyyttä, jolloin öljyä säästyisi mm. huippukulutustilanteisiin.

HVK painottaa, että energiaturpeen varmuusvarastojen käyttöönotto on aina viimesijainen toimenpide, josta päättää valtioneuvosto. Ensisijaisesti lämmöntuotannon riittävyyden varmistaminen on siitä vastaavien yritysten tehtävä.

Varmuusvaraston käyttöönoton prosessia ja ennakkoilmoitusmenettelyä selostetaan tarkemmin HVK:n tiedotteessa.