Bioenergia ry:n toimiston vuosi 2022 oli jälleen vilkas. Marinin hallituksen työn kääntyminen loppusuoralle näkyi vuoden aikana runsaana valiokuntakuulemisten ja muiden kuulemisten määränä (29 kpl). Lausuntoja tehtiin 59 kpl ja tiedotteita 26 kpl, mitkä olivat osapuilleen edellisten vuosien tasolla. Mediaosumia oli noin 150 kpl, mikä oli hieman edellisiä vuosia vähemmän.  Toimiston some-aktiviteetti oli hieman aiempia vuosia alempi, mutta viestinnän tavoittavuus säilyi edellisvuoden tasolla. Toimiston some-aktiviteetti pysyi aiempien vuosien tasolla, mutta tavoittavuus parani. Somekanavat lisääntyivät, kun verkkoon siirtyneelle Bioenergia-lehdelle perustettiin oma Twitter-tili ja lisäksi yhdistykselle sekä Bioenergia-lehdelle tehtiin omat LinkedInsivut.

Toimisto järjesti yhdessä Energiateollisuus ry:n ja MTK ry:n kanssa Hiilensidonta 2022-tapahtuman toukokuussa ja Bioenergiapäivän Tampereella lokakuussa. Jäsenwebinaareja toimisto järjesti 10 kpl ja sähköisiä uutiskirjeitä tehtiin myös 10 kpl.  Bioenergialehti siirtyi pääosin verkkoon.