Kysely Innovaatiorahaston tukimekanismien kehitystarpeista 

EU-komissiolla on 7.3.2023 asti auki kysely Innovaatiorahaston kehitykseen liittyen. Tavoitteena on selvittää toimijoiden tarpeita ja muokata rahaston tukimekanismeja sopimaan paremmin yhteen niiden kanssa.  

Kysely on kaksiosainen: ensimmäinen osa käsittelee hankekohtaisia kysymyksiä (mm. TRL, rahoituksen määrän ja tyypin tarve, etc.) ja toinen osa käsittelee Innovaatiorahaston toiminnan kehitystä laajemmin tulevina vuosina. Vastaa kyselyyn ja vaikuta! 

Suurten hankkeiden hakukierros käynnissä

EU:n Innovaatiorahaston suurten hankkeiden kolmas hakukierros käynnistyi 3.11.2022 ja hakemukset tulee jättää 16.3.2023. Tulokset julkistetaan Q2/2023 ja avustusten jako tapahtuu Q4/2023. Joulukuussa 2022 17 pientä projektia kutsuttiin jatkoneuvotteluihin. Seuraava pienten hankkeiden hakukierros käynnistyy huhtikuussa ja hakemukset tulee jättää syyskuuhun mennessä. Komissio järjesti tammikuussa tapahtuman innovatiivisen clean techin rahoituksesta. Samana päivänä myös allekirjoitettiin 16 suuren projektin sopimukset. 

Hiilenpoistojen sertifiointimekanismin konsultaatioon lisää vastausaikaa 

Komission konsultaatio hiilenpoistojen sertifiointimekanismin esityksestä on auki 23.3.2023 asti. Esityksen tavoitteena on korkealaatuisten hiilenpoistojen edistäminen ja EU:n 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen tukeminen. Esityksessä muodostetaan kolme eri hiilenpoistojen ryhmää: pysyvät hiilenpoistot teknologialla, maa- ja metsätalouteen liittyvä hiiliviljely sekä hiilivarastotuotteet, kuten puutuotteet. Teknologisia hiilenpoiston ratkaisuja ovat esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi bioenergiaa käyttävästä energialaitoksesta (BECCS) ja biohiili. Komission esityksessä hiiliviljelyn ja hiilivarastotuotteiden tulee osallistua LULUCF-sektorin 310 Mt CO2 poistojen tavoitteeseen 2030 mennessä ja teknologisilla ratkaisuilla tuotettujen poistojen tavoite on 5 Mt CO2 2030 mennessä.