Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023—2027