Puuenergialla ja energiaturpeella turvattiin viime vuonna huoltovarmuutta ja samalla onnistuttiin edelleen vähentämään fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Kokonaisuudessaan puun energiakäytön ennakkotietojen mukaan kiinteiden puupolttoaineiden käyttö laski yli 5 %. Metsähakkeen käyttö puolestaan nousi. 

Luonnonvarakeskus julkisti tänään ennakkotietoja puun energiakäytöstä 2022. Tiedoissa näkyivät erityisesti Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset energiajärjestelmään. Energian ja puun tuonti Venäjältä loppui, ja polttoaineiden ja sähkön hinta nousi rajusti. Tuotetun kaukolämmön määrä laski 7 %. Alkuvuonna 2022 metsäteollisuudessa oli lakkoja ja tuotantomäärät laskivat vuoden aikana kaikissa tuoteryhmissä. Tämän kaiken keskellä kiinteiden puupolttoaineiden käyttö laski yli 5 %. Metsähakkeen käyttö nousi 7,3 % ja erityisesti sekä sähköä että lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa (12 %). Vain lämpöä tuottavissa laitoksissa käyttö väheni, joten siirtymää tapahtui pelkästä lämmöntuotannosta sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. 

– Kotimaisilla polttoaineilla oli merkittävä panos Suomen energiahuoltovarmuuteen viime vuonna. Metsähaketta ja myös energiaturvetta oli käytössä, kun hinnat olivat korkealla ja Suomi tarvitsi kipeästi kotimaista sähköä. Onneksi näin oli ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä voitiin vaikeasta vuodesta huolimatta edelleen laskea energiantuotannossa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Sähköntuotannossa biomassan osuus kuitenkin pieneni 18,3 %:sta 17,4 %:iin. Samoin energiaturpeen osuus pieneni 2,9 %:sta 2,5 %:iin. Metsähakkeen osuus kaukolämmön tuotannosta nousi viime vuonna 22,9 %:sta 27 %:iin. Energiaturpeen osuus pieneni 10,9 %:sta 9 %:iin. Fossiilisten polttoaineiden osuus puolestaan pieneni aavistuksen 24,2 %:sta 24 %:iin. 

Sähkön tukkuhinnat nousivat 2022 huomattavasti koko Euroopassa. Suomen aluehinta nousi 113 % vuoteen 2021 verrattuna ollen kaikkien aikojen kallein keskihinta tähän mennessä. (Lähde: Energiavirasto 19.1.2023). 

Suomeen tuotiin puuta n. 7 miljoonaa kuutiometriä vähemmän vuonna 2022 kuin 2021 (-56 %). Tuodusta puusta oli kuitupuuta 56, haketta 29 ja tukkipuuta 2 %. Tuonti lisääntyi mm. Ruotsista, Uruguaysta, Latviasta ja Liettuasta. Hakkeen (sisältäen teollisuus- ja polttohake) tuonti väheni 63 %. 

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, p. 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi