Energia-alan järjestöt, Energiateollisuus ry, Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Paikallisvoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry, toivovat tulevan hallituksen sujuvoittavan kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyjä kotimaisen energiantuotannon, -siirron ja -varastoinnin tukemiseksi.  

Erityisesti ELY-keskuksissa, lunastusmenettelyssä, hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa tarvitaan lisää resursseja. Näin vauhditetaan investointien toteutumista. Yrityksillä tulee olla mahdollisuus ennakoida luvituksen kesto, luvan saamisen todennäköisyys sekä merkittävimmät lupaehdot. Epävarma luvitusympäristö voi estää ja hidastaa investointeja: pääomia ei haluta sitoa epävarmoihin projekteihin. 

Järjestöillä on uudelle hallitukselle yhdeksän ehdotusta energiahankkeiden käsittelystä. Yhdistykset toivovat mm. luvituksen käsittelyaikojen laittamista kuriin, valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen perustamista ja yhden luukun periaatetta asiointiin, yksi valitus per hanke -ajatusta kohti etenemistä, vähähiilisen energiantuotannon teollisuuspuisto- tai go to -alueita sekä luvitusjärjestelmän digitalisointia. 

Lue ehdotukset kokonaisuudessaan: Energiainvestointeja tulee sujuvoittaa 

Lisätiedot: 
Energiateollisuus ry, Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, 050 593 7233, jukka.leskela@energia.fi 
Bioenergia ry, Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630 465, harri.laurikka@bioenergia.fi 
Energiakaupungit ry, Aku Aarva, toiminnanjohtaja, 041 432 6510, aku.aarva@energiakaupungit.fi 
Paikallisvoima ry, Toivo Hurme, toiminnanjohtaja, 041 501 3032, toivo.hurme@paikallisvoima.fi 
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, 0400 987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi 
Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Anni Mikkonen, toimitusjohtaja, 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi