Venäläisestä energiasta irtautuminen on nyt ensisijaisen tärkeää, muistutti Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen Bioenergia ry:n kevätseminaarin puheenvuorossaan. EU:ssa on yritetty löytää vaihtoehtoisia energiakumppaneita ja samalla pyritty rakentamaan energiaomavaraisuutta. Katainen korosti, että omavaraisuus on myös pitkällä tähtäimellä kestävän yhteisen energiapolitiikan edellytys ja Suomessa on onneksi tässä oltu kaukaa viisaita ja energiapaletti on hajautettu.  

Noin kymmenen viimeisen vuoden aikana suomalaista energiapalettia on laajennettu entisestään. Nyt suomalainen metsäsektori ja bioenergia ovat avainasemassa, kun sivuvirroista tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Moni energiayhtiöistämme teki jo sodan alettua vaikean mutta vastuullisen päätöksen keskeyttää venäläisen energian hankinta. Katainen korosti, että on hienoa, että panostetaan siihen potentiaaliin mitä meiltä itseltämme löytyy. 

Energiakriisi ei ole ohi 

Energiaomavaraisuutta joudutaan rakentamaan hyvin pitkällä aikajänteellä ja katsomaan sitä koko Euroopan pärjäämisen kannalta. Katainen muistutti, että energiasodassa ollaan edelleen, vaikka akuutein kriisi hetkellisesti on helpottanut: ”Tässä tilanteessa kaikki kotimaiset, erityisesti uusiutuvat energian lähteet, tarvitaan.” Huoltovarmuus on otettava tosissaan ja valmiutta varasuunnitelmien toteuttamiseen on oltava. Lisäksi Kataisen mielestä pitää varmistaa eurooppalaisia arvoketjuja ja kilpailukykyä, jotta energiasiirtymä ei johtaisi uusiin riippuvuuksiin.  

Suomalaisten metsien mahdollisuudet tunnistettiin 

Eurooppalaisessa energiakeskustelussa bioenergiaa on perinteisesti vähätelty, vaikka on fakta, että bioenergialla voidaan kestävästi korvata fossiilisia vaihtoja ja samalla irtautua Venäjän riippuvuudesta, Katainen sanoi. Uusiutuvan energian direktiivi RED:in päivityksien osalta saavutettiin viimein pitkien ja erittäin vaikeiden neuvottelujen jälkeen sopu, jonka myötä kestävä bioenergia lasketaan kokonaan uusiutuvaksi sen sijaan, että keinotekoisia rajoja uusiutuvan energian käytölle olisi asetettu. ”Nyt tämä saavutettu sopu turvaa sen, että suomalaisten metsien mahdollisuudet on EU-tasolla tunnistettu, mikä on äärimmäisen arvokas asia eikä suinkaan ollut mitenkään yksinkertaista. Onkin hyvä, että jäsenmaiden toimeenpanolle annetaan painoarvoa, jotta kansalliset erot jäsenmaiden välillä voidaan huomioida”, Katainen summasi. 

Luvassa merkittävästi investointeja 

Energiajärjestelmä kehittyy ja etenee nyt vihreän siirtymän kautta. Katainen peräänkuulutti, että tarvitaan kannusteita rajoitusten sijaan. Vihreän siirtymän varmistamiseksi on myös tärkeää, että luvituksiin saadaan vauhtia, jotta uudet investoinnit saadaan pian käyntiin. Luvassa on Kataisen mukaan erittäin suuret investoinnit energiainfran kehittämiseen, jossa hän näkee mahdollisuuden myös bioenergian uudelle kasvulle. Esimerkiksi maatalouden sivuvirroista on mahdollista saada kiertotalouden kautta lannoitteita ja kestävistä bioraaka-aineista voidaan jalostaa biokaasua, joka on kestävä vaihtoehto teollisuuteen ja varsinkin meriliikenteen ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen. Biokaasu hyödyntää nykyistä infrastruktuuria ja on tehokas, helposti käyttöönotettava ratkaisu päästövähennystalkoisiin.  

Energiapoliittinen yhtenäisyys rakoilee 

Heti Ukrainan sodan alettua, Euroopassa löytyi vahva energiapoliittinen yhtenäisyys, joka on Kataisen mukaan alkanut rakoilla. Erityisesti Saksa, joka on erittäin riippuvainen Venäjän maakaasusta, on harannut vastaan. Ydinvoiman osalta Saksa päätti sulkea viimeisetkin ydinvoimalat. Ranska puolestaan on yhä ydinvoiman suurvalta. Suomessa Olkiluoto 3 on juuri käynnistynyt. ”Ennustan tällä saralla hyvin vahvoja sisäisiä jakoja ja erilaisia näkökulmia, minkä kanssa eletään myös täällä lainsäädäntötyössä”, Katainen pohti.  

Puheessaan Katainen toi esiin myös vetytalouden merkittävät mahdollisuudet niin EU:ssa kuin Suomessa: ”Vetytalous tulee olemaan EU:n energiantuotannon kulmakivi ja on hyvin hienoa, että meillä on tällä saralla huikeita investointeja. Myös bioenergia tulee olemaan osa ratkaisupalettia. Tässä komissiolla ja EU:lla on vielä tehtävää, jotta bioenergian täydentävä rooli huomioitaisiin.” 

Haasteeksi Katainen nosti, että vieläkään EU instituutioissa ei hyväksytä ja tunnisteta miten erilaisia kaikki jäsenmaat ovat. Jäsenmaille tulisi antaa mahdollisuus toimia omien mahdollisuuksiensa ja vahvuuksiensa mukaan. On tärkeää vaikuttaa seuraavan komission ohjelmaan jo nyt. ”Siinäpä on tälle uudelle muodostuvalle hallitukselle tärkeä tehtävä, joka on aloitettava heti.” 

Bioenergia ry:n kevätseminaari Bioenergia, huoltovarmuus & hiilensidonta järjestettiin Helsingissä 18.4.2023. #bioenergiankevät