Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi päästökauppalaiksi