EU-komissio avasi kesäkuussa konsultaation hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia (carbon capture, utilisation and storage, CCUS) koskien. CCUS-teknologiat ovat ratkaisevassa roolissa EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Niitä tarvitaan sekä teollisuuden vähähiilistämisessä että teknisten hiilenpoistojen aikaansaamisessa. Komissio valmistelee parhaillaan tiedonantoa aiheesta julkaistavaksi loppuvuodesta 2023.  

Nyt käynnistetyn konsultaation avulla komissio kerää näkemyksiä siitä, mikä CCUS-ratkaisujen roolin tulisi olla EU:ssa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (2030, 2040 ja 2050 mennessä). Lisäksi komissio pyrkii määrittämään ne politiikkatoimet, joiden avulla ratkaisuja voitaisiin optimaalisesti edistää EU-tasolla, mm. taloudellisten kannustimien ja CO2-kuljetuksen ja varastoinnin infrastruktuurin osalta.  

Konsultaatio on auki 31.8.2023 saakka. Vastaa ja vaikuta! 

Muita auki olevia lausuntopyyntöjä: 

EU, ETS MRR EU emissions trading system (ETS) – update of the rules for monitoring and reporting emissions,  DL 23.8.2023 

EU, Call for evidence, Renewable energy – report on the opening up of the support schemes, DL 28.8.2023 

EU, Draft Act, Emissions trading system – climate neutrality plan for installations under ETS in response to ETS revision / Fit for 55, DL 1.9.2023