Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa suunnitellaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmä Metkaan merkittäviä leikkauksia, jotka vaarantavat metsien hoitotyöt sekä heikentävät energiapuun tarjontaa tilanteessa, jossa markkinoilla on muutenkin niukkuutta.  

Valtiovarainministeriön vuoden 2024 talousarvioehdotuksen mukaan uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, Metkaan, on suunniteltu merkittäviä leikkauksia. Leikkausten taso on ensi vuonna huomattavan suuri (12,7 milj. euroa) ja tulee siksi koskemaan kaikkia tärkeimpiä työlajeja. 

Leikkauksista osa kohdistunee nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen ja uhkaa näin vähentää metsässä tehtäviä hoitotöitä ja heikentää puuntuotantoa pitkällä aikavälillä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Metka-järjestelmään on myös kehitetty uusia luonnon monimuotoisuutta metsissä edistäviä ehtoja. 

Leikkaukset ovat erittäin huolestuttavia, koska uuden kannustejärjestelmän toimivuudesta ei ole vielä kokemuksia. Tuettavien työlajien ehtoja muutettiin huomattavasti, eikä niiden toimivuudesta ole vielä näyttöä. Metka korvaa Kemera-tukijärjestelmän vuoden 2024 alusta alkaen. 

– Leikkaukset kohdistuvat Metkaan, joten nykyehtojen mukaisia hakemuksia voi yhä toimittaa Metsäkeskukselle 1.10.2023 asti, muistuttaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson. 

Nuorten metsien hoito, kuten monet muutkin metsässä tehtävät työt, ovat taloudellisten syklien yli menevää jatkuvaa työtä. Nuorten metsien hoito ja pienpuun keruutuki ovat keskeinen ohjauskeino nuorten hoitamattomien metsien arvokasvun parantamiseen ja terveydentilan kohottamiseen. Kun pieniläpimittaiset pienpuukohteet ovat tarpeeksi houkuttelevia energiapuun hankinnan kannalta, energiapuun tarjonta markkinoille kasvaa, mikä auttaa kuitupuuleimikoita ohjautumaan ensisijaisesti teollisuuden käyttöön. Haitat nuorten metsien hoidon tekemättömyydestä näkyvät metsissä vasta pitkällä aikavälillä.  

Leikkausten kohdistaminen nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen olisi nykyisessä puukaupan tilanteessa erittäin kielteinen toimenpide. Kotimaisen aines- ja energiapuun tarve on noussut Venäjän sodan takia samalla, kun energiaturpeen tuotanto on nopeasti vähentynyt. Puun tuonti Suomeen on vuosina 2022-2023 ollut kuukausitasolla alle puolet vuoden 2021 tasosta (Lähde: Luke 2023). 

Lisätiedot: Tage Fredriksson, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi