Energiapuun kaupan vilkastuminen osoittaa selkeän tarpeen bioenergialle ja myös energiaturpeelle lämmöntuotannossa. Niiden merkitys energian toimitusvarmuudelle on merkittävä. Samalla uusi hallitusohjelma ja sopu EU:ssa uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä ovat tuoneet toivottua vakautta bioenergiasektorille.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset polttoainemarkkinoihin näkyvät yhä tulevana talvena. Vaikka näkymä on sähkön riittävyyden osalta viimevuotista parempi, polttoainemarkkina on selvästi kiristynyt.

Koska puun tuonti Venäjältä Suomeen on lopetettu, Suomeen on vuosina 2022-2023 tuotu kuukausitasolla puuta vain alle puolet siitä mitä 2021 (Lähde: Luke 2023). Vaikka suurin osa Suomessa käytetystä puusta on aina ollut kotimaista, on tuonnin väheneminen näkynyt myös polttoainemarkkinoilla. Kesäkuussa metsähake oli 20 % ja jyrsinturve 25 % kalliimpaa kuin vuotta aiemmin (Lähde: Tilastokeskus 2023). Energiapuun kauppa kuluvana vuonna on samalla ollut selvästi edellisiä vuosia vilkkaampaa.

– Energiapuun kova kysyntä ja kohonneet hinnat osoittavat, että bioenergiaa ja myös energiaturvetta Suomessa tarvitaan. Niiden merkitys lämmöntuotannolle ja sen toimitusvarmuudelle on ollut merkittävä – kotimainen energia on osoittanut kriisinkestävyyttä, toteaa Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtaja, Keravan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jussi Lehto.

Energiapuun kauppa (1-6/2023) on ollut 60 % vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna ja 47 % suurempaa kuin viiden edellisen vuoden aikana keskimäärin (Lähde: Luke 2023). Erityisesti kasvua on ollut latvusmassan ja kokopuun kaupassa.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että uuden hallituksen ohjelma on bioenergiasektorin kannalta varsin myönteinen. Hallitusohjelma nostaa esiin myös merkittävästi kasvaneen mielenkiinnon bioperäisen hiilidioksidin tekniseen talteenottoon. Samalla bioenergian kestävyyskriteerit ovat selventyneet merkittävästi tämän vuoden aikana, Lehto jatkaa.

Tulevina vuosina energiatehokkuuden paraneminen, lämmityksen sähköistyminen ja esimerkiksi vedyntuotannon hukkalämmöt tulevat osaltaan tasapainottamaan bioenergian kovaa kysyntää.

Lisätiedot:Energiapuumarkkina: Tage Fredriksson, toimialapäällikkö, 040 511 2246, tage.fredriksson@bioenergia.fi   Hiilidioksidin talteenotto: Erika Laajalahti, asiantuntija, 044 753 0700, erika.laajalahti@bioenergia.fi