Turvetta tuotettiin viime kesänä edellisvuotta enemmän, mutta asetettuihin tavoitteisiin ei päästy kaventuneen tuotantokapasiteetin ja säiden takia. Venäjän hyökkäysota Ukrainassa on osaltaan kannatellut jyrsinpolttoturpeen tuotantoa.

Bioenergia ry:n keräämien tietojen mukaan turvetuotantokaudella 2023 tuotettiin jyrsinpolttoturvetta 4,0 milj. m3 (noin 4 TWh) ja palaturvetta 0,8 milj. m3 (noin 1 TWh) eli yhteensä noin 5 TWh. Viime vuonna näitä energiaturpeita tuotettiin vähemmän, yhteensä 3,6 milj.m3 (noin 3,7 TWh). Ympäristöturpeita eli lähinnä kasvu- ja kuiviketurvetta saatiin aumoihin lähes viimevuotinen määrä, noin 3 milj. m3.

– Alkukesän suotuisat kelit ja kevään mittaan vähiin käyneet turvevarastot virittivät turvetuotannon hyvään vauhtiin. Juhannukselta alkaneet sateet kuitenkin veivät pohjaa tavoitteiden saavuttamiselta. Energiapalaturpeen ja kuiviketurpeiden osalta alueellista niukkuutta on odotettavissa, toteaa Bioenergia ry:n turvevaliokunnan puheenjohtaja Pasi Rantonen.

– Lähivuosien huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta paremminkin kesä olisi voinut mennä. Palaturpeen ja ympäristöturpeiden kysyntä jatkuu vahvana. Tuotantokyvykkyyttä on menetetty paljon viime vuosina, ja tällaisina kesinä näkyy, kuinka lyhyitä poutajaksoja mataloituneilla kentillä on paljon haastavampaa hyödyntää, sanoo Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannu Salo.

Turvetuotannossa on totuttu elämään säiden ja kysynnän mukaan. Aiemmin pystyttiin kuitenkin tuottamaan ylimääräistä ja hyödyntämään turpeen varastoitavuutta. Nyt tällaista ylivuotista puskuria ei välttämättä enää ole.

Lisätietoja: Hannu Salo, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 040-5022542, hannu.salo(a)bioenergia.fi