Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto valtioneuvoston asetukseksi biokaasulaitoksille myönnettävästä määräaikaisesta ravinnekiertotuesta