Kolmas kertako toden sanoo? Pian se nähdään, sillä uusiutuvan energian direktiivin kolmas versio, lempinimeltään RED3, valaistaan kotimaisen mikroskoopin alle. On nimittäin aika valmistella toimeenpano suomalaiseen lainsäädäntöön. 

RED3-direktiivi julkaistiin 31.10. EU:n virallisessa lehdessä ja tuli voimaan 20.11. 

Bioenergia-alalle keskeiset uudet kohdat direktiivistä säätelevät kestävyyden varmistamista ja markkinoiden ohjaamista kaskadikäytön lisäämiseksi. Näihin kuuluvat erityisesti artiklat 3, 29 ja 30.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi työryhmän, joka selvittää keväälle asti toimeenpanoa eli tuo virkamiesvalmisteluun ajatuksia. Työryhmässä on keskeisiä sidosryhmiä ministeriöiden lisäksi, mukaan lukien Bioenergia ry:n edustus. 

Työryhmän työ on juuri alkanut ensimmäisellä kokouksella. Työssä joudutaan miettimään hyvin käytännönläheisesti, miten direktiiviin tuodut uudet määritelmät tuodaan kestävyysjärjestelmiin ja miten uudet ei-kestäviksi todetut ja poissuljettavat hankintakohteet voidaan välttää. Tärkeää on myös pohtia, kuinka entistä pienempiin laitokseen ulotetut vaatimukset todennetaan vaivattomimmin, mutta samalla riittävällä varmuudella ja läpinäkyvyydellä. 

Kansallinen toimeenpano tulee tehdä 18 kk kuluessa eli uudet säädökset tulee saattaa voimaan 21.5.2025 mennessä. Virkamiesten toteuttamassa säädösvalmistelussa tavoite on tuoda lakiesitys valtioneuvostoon 16.9.2024 mennessä.  

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimialapäällikkö, Hannes Tuohiniitty, 040 1948628, hannes.tuohiniitty@bioenergia.fi