Asetus metsätalouden kannustejärjestelmästä on vahvistettu ja näin varmistettu ensi vuoden rahoituksen käyttöehdot. Asetuksen mukaan leikataan taimikonhoidon ja pienpuun keruutukea selvästi. Alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna leikataan valtiovarainministeriön budjettiesityksen perusteella 40 euroa hehtaarilla ja pienpuun keruutukea 130 euroa siten, että taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki 2024 on 200 euroa ja keruutuki 100 euroa, yhteensä 300 euroa. Nykyisen Kemera-tuen taso on taimikonhoidossa 230 euroa ja keruutuki on 220 euroa. Uuden Metkan myötä tuki alenee siis 450 eurosta 300 euroon. Tukea voidaan hake aikaisintaan 1.3.2024, mutta työt voidaan aloittaa jo 1.1.2024 alkaen. 

Metkan myötä kohteiden vaatimukset muuttuvat ja siirrytään jälkirahoitteiseen järjestelmään, mikä helpottaa toimintaa huomattavasti. Rinnankorkeusläpimittavaatimuksesta luovutaan ja siirrytään pituuden enimmäisvaatimukseen, mikä helpottanee toimijoiden ja valvojien toimintaa. Uutta on myös kuolleen puun ja tiheikköjen jättämisen vaatimus sekä lehtipuiden jättämisen vaatimus. Näillä ehdoilla voidaan pitkällä tähtäimellä lisätä monimuotoisuutta metsissä.  

Terveyslannoituksena tehtävä tuhkalannoituksen tuki nousee 170 eurosta 270 euroon hehtaarilla.  

Lisätietoja uusista Metka-ehdoista ja muista työlajeista löytyy sivuilta metsakeskus.fi