Savon Voiman toimitusjohtaja Juha Räsänen on valittu Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024. Räsänen painottaa, että yhdistyksen roolina on yhä enemmän huolehtia biomassan käytön kestävyydestä ja hyväksyttävyydestä sekä luoda pohjaa uusille biomassapohjaisille liiketoiminnoille. 

Bioenergia ry:n syyskokous 8.12.2023 valitsi yhdistykselle uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Savon Voiman toimitusjohtaja Juha Räsänen, joka on Bioenergia ry:n 12-vuotisen historian viides puheenjohtaja ja seuraa tehtävässä Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehtoa.

– Yhdistyksen roolina on yhä enemmän huolehtia biomassan kestävyydestä ja käytön hyväksyttävyydestä sekä luoda pohjaa uusille biomassapohjaisille liiketoiminnoille, kuten hiilensidonnalle ja biohiilelle. Samalla on tärkeää muistaa, että biomassalla on edelleen keskeinen rooli energiantuotannossa fossiilisten päästöjen vähentäjänä ja energian huolto- ja toimitusvarmuuden osatekijänä, Räsänen sanoo.

Vuosina 2022–2023 yhdistystä luotsannut Jussi Lehto toteaa kotimaisten polttoaineiden, puun ja turpeen, osoittaneen kauden aikana merkityksensä Suomen energiajärjestelmässä:

– Kotimaisten polttoaineiden energiatehokas käyttö on ollut yksi tärkeä syy siihen, että Suomi selvisi Venäjän hyökkäyksestä käynnistyneestä energiakriisistä monia muita EU-maita huomattavasti vähemmällä. Silti puun tuonnin loppuminen Venäjältä 2022 oli Suomessa äkillinen shokki, joka muutti polttoainemarkkinaa merkittävästi ja herätti huolta yhdistyksessä.

Bioenergia on koko EU:n tasolla 95-prosenttisesti (2021) omavarainen energianlähde (Lähde: Bioenergy Europe 2023). Sitä tuodaan Eurooppaan nykytilanteessa pitkälti maista, joihin Euroopan Unionilla on hyvät suhteet.

Uusi hallitus aloittaa toimintansa vuoden 2024 alusta.

Bioenergia ry:n hallitus 2024:

Puheenjohtaja: Juha Räsänen, Savon Voima Oyj

Jäsenet: Pia Oesch, EPV Energia Oy  Pauli Rintala, MTK ry  Reijo Wuorio, Hakevuori Oy  Antti-Jussi Halminen, Tampereen Energia Oy  Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry  Mikael Ohlstrom, Neste Oyj  Timo Aaltonen, Helen Oy  Pertti Vanhala, Oulun Energia Oy  Pauli Otava, Versowood Oy  Tomi Vartiamäki, Laania Oy  Carita Ollikainen, Valmet Oyj

Hallituksen varajäseniin ja valiokuntien jäseniin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi