Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista