Biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen ja teknisiin hiilenpoistoihin keskittyvä Bio-CO2 Use and Removal 2024 -tapahtuma järjestetään Helsingissä 16.4.2024. Tapahtumassa esitellään seuraavat askeleet biogeenisen hiilidioksidin ratkaisujen edistämisessä Suomessa ja EU-tasolla. Pääsemme syventymään muun muassa hiilidioksidin käytön ja poiston arvoketjuihin, tarvittavaan kuljetus- ja varastointi-infrastruktuuriin, sekä aihealueen tuoreeseen tutkimukseen. Lisäksi tutustumme käynnissä oleviin hankkeisiin ja tulevaisuuden näkymiin. 

– Hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi ovat avainasemassa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomella on erinomainen potentiaali biogeenisen hiilidioksidin käyttöön ja varastointiin, ja edellytykset luoda aiheen ympärille täysin uutta liiketoimintaa, sanoo toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Tilaisuuden aamupäivä keskittyy kansainväliseen ja kotimaiseen politiikkakehykseen ja toimintaympäristön kehitykseen sekä hankkeiden rahoitukseen. Euroopan komission Fabien Ramos kertoo hiilidioksidin talteenoton, käytön, varastoinnin ja poiston tulevaisuuden askelista EU:ssa erityisesti biogeenisen hiilidioksidin näkökulmasta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä avaa Suomen kansallisia näkökulmia ja valmistelua alan edistämiseksi.  

SEB:in vastuullisuusjohtaja Anssi Kiviniemi valottaa hiilenpoistojen rahoituksen mahdollisuuksia. Lisäksi investointeja suunnittelevat ulkomaiset ja kotimaiset toimijat keskustelevat hankkeiden edistämisen reunaehdoista yhdessä aamupäivän juontajien VTT:n Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueen johtaja Antti Araston ja Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Erika Laajalahden kanssa.  

Iltapäivän rinnakkaiseminaareissa aiheina ovat hiilidioksidi-infrastruktuuri, hiilidioksidin käytön ja poiston tutkimus, biogeenisen hiilidioksidin käyttö tuotteissa sekä voittavat politiikkatoimet hiilenpoistohankkeiden edistämiseen.   

Iltapäivässä tutkimusnäkökulmaa tuovat erikoistutkija Kati Koponen VTT:stä ja professori Esa Vakkilainen LUT-yliopistosta. Hiilidioksidi-infrastruktuurista ja kuljetuksen arvoketjusta kertovat mm. norjalaisen Altera Infrastructuren CCS-johtaja Johanne Koll-Hansen Stella Maris -hankkeen tiimoilta sekä tanskalaisen Fidelis New Energyn toimitusjohtaja Ulrik Dan Weuder Pohjois-Tanskassa sijaitsevan Norne-hiilidioksidivarastointihubin osalta.  

Aker Carbon Capturen johtaja Joel Flitton kertoo yrityksen useista Euroopassa käynnissä olevista biogeenisen hiilidioksidin käytön ja poiston hankkeista. Tampereen Energian asiantuntija Pinja Salhoja avaa Tampereen suunnitelmia liittyen hiilidioksidin käyttöön ja poistoon ja UPM:n saha- ja metsäjohtaja Antti Koulumies kertoo metsäyhtiön näkökulmasta uuden toimialan liiketoimintamahdollisuuksiin. Biohiilimarkkinan viimeaikaisesta kehityksestä ja kehitysnäkymistä kertoo European Biochar Industry Consortiumin puheenjohtaja Hansjörg Lerchenmüller. Ohjelmassa nämä ja monia muita puheenvuoroja! 

– Uuden liiketoiminnan kehittäminen edellyttää vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Suomen toimista ja suunnitelmista on tärkeää viestiä myös kansainväliselle yleisölle. Tapahtuma tarjoaa yhteisen foorumin keskusteluun ja verkostoitumiseen kaikille hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen, logistiikan ja varastoinnin sidosryhmille, korostaa hiilensidonta ja CCUS -toimialapäällikkö Erika Laajalahti. 

Tapahtuma on englanninkielinen, ja sen järjestävät Bioenergia ry yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Energiateollisuus ry:n kanssa. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Lahti Energia, L&T Teollisuuspalvelut Oy ja Negative Emissions Platform. Tapahtuma järjestetään Kulttuurikasarmilla, joka sijaitsee Helsingin keskustassa. 

Päivän ohjelmaan voi tutustua ja mukaan ilmoittautua tapahtumasivulla. Organisaatioilla on mahdollisuus tapahtumakumppanuuteen näytteilleasettajana tai tapahtumasponsorina.  

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa: Iida Hollmén, viestintäasiantuntija, Bioenergia ry, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi