Bioenergia ry:n hallitus nimesi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Erika Laajalahden hiilensidonta ja CCUS -toimialapäälliköksi. 

Hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi (CCUS) on noussut nopeasti yhdeksi keskeiseksi ilmastopolitiikan strategiaksi sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Suomen tasolla on jo useita hankkeita suunnitteilla ja lisää odotettavissa. 

– On ollut hienoa ja innostavaa nähdä teknisen hiilensidonnan merkityksen kasvu niin kotimaassa kuin kansainvälisesti viime vuosien aikana. Pidän tärkeänä, että suomalainen potentiaali ja osaaminen näissä ratkaisuissa tunnetaan myös rajojemme ulkopuolella. Se on edellytys tarvittavien yhteistyöverkostojen muodostumiselle ja toisaalta tärkeä osa EU-vaikuttamista, sanoo Laajalahti. 

Bioenergia ry on toiminut kärkijoukoissa hiilensidonnan CCUS:n edistäjänä Suomessa. Hiilensidonta on ollut osana yhdistyksen strategiaa vuodesta 2019 lähtien ja aluksi teemaa edistettiin hiilensidontaverkostossa vuodesta 2020 alkaen. Vuoden 2022 alusta yhdistykseen perustettiin erillinen Hiilensidonta ja CCUS-valiokunta. Bioenergia ry:n uudessa strategiassa on useita tavoitteita ja toimia hiilidioksidin talteenotolle, käytölle ja varastoinnille. 

Aiemmin Laajalahti teki edunvalvontaa hiilensidonnan ja CCUS:n parissa Bioenergia ry:ssä asiantuntijanimikkeellä. Laajalahti on työskennellyt yhdistyksessä vuodesta 2016.