Vuonna 2023 Bioenergia ry:n toimistolla oli edellisiä vuosia selvästi enemmän vaikuttajatapaamisia ja varsinkin esityksiä sidosryhmille. Tiedotteita julkaistiin 23 kpl, muutama vähemmän kuin 2022. Mediaosumia tuli edellisvuotta vähemmän. Yhdistys antoi vaalivuoden takia hieman vähemmän lausuntoja kuin edellisenä vuonna. Samoin virallisia kuulemisia oli selvästi edellisvuotta vähemmän.  

Yhdistys järjesti kaksi tapahtumaa: kevätseminaarin Bioenergia, huoltovarmuus ja hiilensidonta 18.4. sekä Bioenergiapäivän 27.9, sekä yhdessä ProAgria Länsi-Suomen kanssa Energiayrittäjyyspäivät lokakuussa. Lisäksi jäsenwebinaareja järjestettiin vuoden 2022 tapaan 10 kpl ja sähköisiä uutiskirjeitä toimitettiin samoin 10 kpl. Ennen eduskuntavaaleja järjestettiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa kaksi vaaliwebinaaria.  

Somessa yhdistyksen aktiivisuus LinkedIn-alustalla on lisääntynyt ja X:ssä hieman vähentynyt sen toiminnan muuttuessa. Bioenergia-lehdestä julkaistiin viimeinen paperiversio ja uutiskirjeitä verkkolehden uusista artikkeleista lähetettiin 9 kpl.