Bioenergia ry osallistuu tälläkin kerralla työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan toimialojen vähähiilisten tiekarttojen valmisteluun keväällä 2024. Tiekarttojen päivityksen tavoitteena on ylläpitää tilannekuvaa ja arviota Suomen päästövähennystavoitteiden ja -velvoitteiden saavuttamisen kannalta riittävistä toimista. Tiekarttojen on tarkoitus osaltaan tukea vuosien 2024-2025 aikana valmisteltavia energia- ja ilmastostrategiaa ja teollisuuspoliittista strategiaa. 

Ensimmäisen kerran tällainen koordinoitu valmistelu tehtiin vuonna 2020, jolloin Bioenergia ry julkaisi oman panoksensa 1.6.2020. Tuolloin yhdistys kertoi omasta strategiastaan, toimialan vaikutuksista, käytön lisäpotentiaaleista sekä alan osaamisen viennistä ja uudesta teknologiasta. Bioenergia ry:n jäsenyritysten toiminta linkittyy useaan toimialaan, erityisesti energia-, metsä- ja teknologiateollisuuteen ja myös liikenteeseen. Näistä kaikki valmistelivat myös omat vähähiilitiekarttansa. Bioenergia ry:n julkaiseman dokumentin tarkoituksena oli täydentää muiden tiekarttojen luomaa kuvaa kehityksestä bioenergian ja Bioenergia ry:n näkökulmasta keskittyen alan yleisiin näkymiin ja vaikutuksiin sekä muutamiin valittuihin teemoihin. 

Uusi tiekartta jatkoa edelliselle

Tällä kerralla asetelma on sama. Ajatuksena on aluksi tarkastella muutoksia alan kannalta, joita on tapahtunut edellisen tiekartan julkaisun jälkeen – niitä ei ole vähän! Tulemme tarkastelemaan myös bioenergian kansainvälistä kehitystä ja Suomen hiilikädenjälkeä siinä. Lopuksi tarkastelemme jälleen muutamia erityisteemoja. Näitä ovat mm. biogeenisen hiilidioksidin teknisen talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin (CCUS) näkymät sekä yhdistykseen mukaan tulleen biohiilialan kehitys.  

Hanke hiilidioksidi-infrastruktuurin tarpeista

CCUS tulee tällä kertaa olemaan esillä monen toimialan tiekartassa, ja Bioenergia ry tuo oman näkökulmansa kokonaisuuteen mukaan. Olemme käynnistäneet VTT:n kanssa erillisrahoitteisen hankkeen, jossa tarkastellaan hiilidioksidin logistiikan näkymiä Suomessa. Toivomme saavamme sen tuloksia jo mukaan omaan raporttiimme. CCUS:n näkymiä käsitellään kevään aikana Bio-CO2 Use and Removal 2024 -tapahtumassa 16.4. Helsingin Kulttuurikasarmilla. Aihe oli esillä myös helmikuussa Hiilidioksidin talteenoton mahdollisuudet -tilaisuudessa Helsingin Keskustakirjasto Oodissa, jossa olimme mukana järjestäjinä.  

Beryn tiekartan julkaisu kesällä

Aikataulullisesti valmistelu etenee niin, että toimialojen tiekarttojen toivotaan olevan valmiita viimeistään syksyyn mennessä. Pyrimme saamaan oman panoksemme valmiiksi kesäkuussa.