Suuri valiokunta: Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029