Maa- ja metsätalousvaliokunta: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028