Maa- ja metsätalousvaliokunta: Valtioneuvoston selvitys Ilmastoriskien hallinta ihmisten ja hyvinvoinnin suojelemiseksi