Suuri valiokunta: Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa
Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä
Ilmastoriskien hallinta ihmisten ja hyvinvoinnin suojelemiseksi