Uusiutuvan energian direktiivin (RED3) bioenergian kestävyyttä koskevia asioita on valmisteltu marraskuusta 2023 työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmän piti päättää työnsä toukokuun lopulla. Kevään aikana keskustelut kuitenkin etenivät odotettua hitaammin ja työryhmälle on haettu jatkoaikaa syyskuun 2024 loppuun asti. 

Matalan riskitason maan statuksen saavuttamiseksi tulee osoittaa lainsäädäntö, joka varmistaa jokaisen kriteerin ja niiden seurantajärjestelmät. Jos näin ei voida osoittaa tai lainsäädäntöä ei tältä osin muuteta, joutuu toiminnanharjoittaja rakentamaan kestävyysjärjestelmänsä niin, että se osoittaa kyseisen kriteerin täyttymisen hankinta-aluetason todistelulla. 

Keskusteluiden perusteella haasteita näyttää tulevan erityisesti 2008 vuoden jälkeen uudisojitetuista turvepohjaisista metsistä tulevan biomassan osalta. Toinen epäselvempi asia on maaperän laadun turvaaminen energiajakeiden hankinnan yhteydessä. Aiheeseen liittyy vielä vakiintumatonta määrittelyä EU-tasolta lähtien.  

Muiden poliittisten prosessien kautta työryhmä odottaa myös määritelmiä vanhoihin metsiin liittyen; RED3 kriteereissä puhutaan iki- ja aarniometsien välttämisestä puuenergian hankintakohteena.  

Toisena osa-alueena työryhmä on keskustellut niin sanotun kaskadikäytön kohtien (artikla 3) toimeenpanosta. Näyttää siltä, että siltä osin toimeenpanoksi esitetään energiatukiasetukseen kirjattua kieltoa olla tukematta uusia bioenergiaa jalostuskelpoisella raaka-aineella tuottavia laitoksia.  

Työryhmä tulee tuottamaan loppuraportin, missä esitetään suosituksia toimeenpanoon liittyen. Virkamiehet valmistelevat rinnan itsenäisesti hallituksen esitystä. Työryhmän työn venyminen myöhäistää myös lausuntokierrosta ja sitä myöten eduskuntakäsittelyä syksyllä. On mahdollista, että tämän seurauksena lakimuutokset tulevat voimaan aiemmin kaavailtua 1.1.2025 myöhemmin. Direktiivi tulisi olla kansallisesti voimassa 20.5.2025 mennessä. 

Aiemman direktiiviversion (RED2) kestävyyden toimeenpano on takkuillut voimakkaasti useissa jäsenmaissa, ja komissio on nostanut kymmenkunnalle maalle rikkomusmenettelyn vaillinaisesta toimeenpanosta. Myös vapaaehtoisten kestävyysjärjestelmien hyväksynnät ja niiden päivittämiset ovat tervanjuontia. Nämä kaikki voivat indikoida, että RED3 toimeenpanolle tullaan osasta jäsenmaista esittämään jatkoaikaa.  

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, hannes.tuohiniitty@bioenergia.fi, 040 1948628