Turvetuotantokausi on alkanut toukokuun kolmannella viikolla koko maassa. Poutaa on pidellyt niin, että palaturpeen nostoon on päästy paikoin poikkeuksellisen varhain. Palaturpeen lisäksi kasvu- ja kuiviketurpeen kysyntä jatkuu vahvana, ja yrityksissä uskotaan alkukauden otollisen sään avittavan tuotantotavoitteiden saavuttamista.  

Takavuosien volyymituotetta eli jyrsinpolttoturvetta nostetaan vain tilauksia vastaan. Poikkeustilanteissa mahdollisesti tarvittavia varastoja ei muodostu. Energiaturpeen käyttö on veroista ja päästöoikeusmaksuista johtuen kallistunut niin, että markkinaehtoinen kysyntä on romahtanut ja huoltovarmuuskyvykkyys ollaan menettämässä. Alalla odotetaankin, että hallitusohjelman myönteiset kirjaukset ”energiaturpeen saatavuuden turvaamisesta huoltovarmuussyistä” pantaisiin käytäntöön. Tuotantoketjut ohentuvat muutoin niin, että hallitusohjelman lupaus voidaan unohtaa.       

Huoltovarmuuskeskuksen muistion (HVK/2023/00450-1) mukaan polttoturpeen toimitus- ja huoltovarmuus voidaan turvata ainoastaan siten, että se on normaalioloissa kilpailukykyinen polttoaine.  

EU:n CER-direktiivi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä, valtioneuvoston tuore päätös huoltovarmuuden tavoitteista ja HVK:n viestit edellyttävä toimia, joilla energiahuoltovarmuutta vahvistettaisiin ylläpitämällä kotimaisten polttoaineiden saatavuutta ja vahvoja toimitusketjuja. Varautuminen viime aikoina edelleen kasvaneeseen hybridivaikuttamiseen puoltaa turpeen saatavuuden turvaamista kaikissa tilanteissa.  

Turpeen käyttö auttaisi vähentämään kuitupuun ohjautumista energiakäyttöön. Energiaturpeen ominaisuudet, kuten logistiikan tehokkuus, säilyvyys, polttotekniikka, puoltavat sen säilymistä polttoainevalikoimassa siirtymäkaudella. Sähkön- ja lämmöntuotannon yhteistuotantolaitokset voivat vastata kasvavaan säätövoiman tarpeeseen sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyessä etenkin vähätuulisina pakkasjaksoina vain, jos laadukasta polttoainetta on saatavissa.  

Jos energiaturpeen kysyntä edelleen supistuu hallitsemattomasti, heikentyvät kasvu- ja kuiviketurvetuotannon näkymät, kun soveltuvat alueet vähenevät ja monet synergiahyödyt menetetään. LUKEn selvitys arvioi kuiviketurpeen saatavuuden puolittuvan viidessä vuodessa, ellei tilanteeseen puututa. 

Lisätietoja: Hannu Salo, toimialapäällikkö, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi, 040 5022542