EU on suuri laiva, joka kääntyy hitaasti. Koska kaikki seisomme kannella, meitä pitäisi kiinnostaa onko laiva merikelpoinen ja millainen henkilökunta laivaa ohjaa. Tuo porukka valitaan suurelta osin ensi viikonloppuna 9.6. eurovaaleissa.

Varmaa on, että tyyntä ei tule olemaan. Turvallisuuden osalta EU on uudessa ja hyvin epävarmassa tilanteessa. Tarvitsemme laajan valikoiman kestäviä energiaratkaisuja, joiden avulla saavutamme niin ilmastotavoitteet, kuin ylläpidämme yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Bioenergia – kattaen niin kiinteän biomassan, uusiutuvat polttonesteet ja uusiutuvan kaasumaisen energian – on olennainen osa tätä palettia ja merkittävästi tukee energian huolto- ja toimitusvarmuutta EU:ssa.

Talouskehitys vaatii huomiota

Laiva ei ole ihan huippukunnossa. EU:n talouskehitys on jäänyt selvästi jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta viime vuosina eikä tätä voida enää ohittaa. Tilanne on huomioitava kaudella 2024–2029 esitettävän uuden sääntelyn laadussa ja määrässä. Markkinaehtoisten ratkaisujen merkitystä on syytä painottaa. Sääntelyä tulee yksinkertaistaa ja jättää jäsenmaille ja yrityksille enemmän harkintaa yksityiskohdissa ja painotuksissa.

Määrätietoisuutta tarvitaan

Laiva suunnistaa maailmassa, jossa ympäristöongelmat edelleen pahenevat ja niitä pitää pystyä käsittelemään kaiken muun ohella. Kilpailukykyä voidaan kehittää antamatta periksi ympäristötavoitteissa. EU:n tulee edetä määrätietoisesti kohti hiilineutraaliustavoitettaan myös keskipitkällä aikavälillä. Myös luonnon monimuotoisuutta tulee EU:ssa samanaikaisesti turvata ja vahvistaa tunnistaen ja ottaen huomioon jäsenmaiden erityispiirteet. Fossiilisten polttoaineiden käytön alasajon tulee olla ilmastotoimien keskiössä. Lisäksi tarvitaan myös hiilenpoistoratkaisuja, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa riittävän nopeasti ja yhteiskunnallisesti laajasti hyväksyttävästi. Teknisiä hiilinieluja tarvitaan EU:ssa jo kymmeniä miljoonia tonneja 2040 mennessä. Biogeenisen hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia (CCUS) sekä kestävän biohiilen kautta tehtäviä hiilenpoistoja (BCR) on selkeästi edistettävä. Myös biogeenisen hiilidioksidin kuljetusmahdollisuuksia EU:ssa tulee edistää.

Biotalous ja uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat kestäviä ratkaisuja vähähiilisyyteen, haitallisista riippuvuuksista irtautumiseen sekä EU-alueen huoltovarmuuteen. Biotalouden kasvun mahdollisuudet tulee huomioida vahvasti erityisesti EU:n teollisuuspolitiikassa.

Kohta laiva lähtee! Nyt jos koskaan kannattaa äänestää.

Harri Laurikka

Kirjoittaja on Bioenergia ry:n toimitusjohtaja, jonka omakotitalo lämpiää itse tehdyllä pilkkeellä ja maalämmöllä. Talon katolla sähköä tuottavat aurinkopaneelit.
harri.laurikka(a)bioenergia.fi | 040 1630465