Työ- ja elinkeinoministeriö: Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitys