Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta