Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuus

Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Suomen Lähienergialiitto ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry järjestävät Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden 17.3. klo 9:00-12:00. Kevään ja syksyn aikana tehdään useita tärkeitä päätöksiä biokaasuun ja ravinnekiertoon liittyen, kun tehdään linjauksia muun muassa ilmasto- ja energiapolitiikan päivityksistä, Kestävän kasvun ohjelmasta sekä Fossiiliton liikenne tiekartan toimenpiteistä.

Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa kansallisen toimenpiteet sekä arvioida tarvetta uusille toimenpiteille. Pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu tahoja, joiden on arvioitu olevan kiinnostuneita edistämään biokaasun ja ravinnekierron toimintaedellytyksiä vuosina 2021-2023.

Pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu osallistumaan seuraavat tahot: TEM, MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Valio, Suomalainen Energiaosuuskunta SEO, Gasgrid Finland Oy, SYKE, Luke, Suomen Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Lähienergialiitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto, SDP, Vihreät, Keskusta, Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Kokoomus, Perussuomalaiset ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD).

Tilaisuus järjestetään virtuaalisena tilaisuutena Teams-järjestelmällä. Keskustelutilaisuutta voivat seurata kaikki tilaisuuteen ilmoittautuneet.

Tilaisuuden alustava ohjelma:

9:00-10:15 Alustukset ajankohtaisista teemoista
  • Ravinnekierron tarpeet maatalouden näkökulmasta (Airi Kulmala, MTK)
  • Biokaasusektorin tekemä arvio tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry)
  • Arvio 2001-2016 toteutetuista toimenpiteistä biokaasusektorille (Kalle Aro, Tampereen yliopisto)
  • Ilmastorahaston mahdollisuudet biokaasusektorille (Paula Laine, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy)
  • Suomen kestävän kasvun ohjelman RRF-rahoitus biokaasusektorille (Juha Majanen, VM)
  • Biokaasun asema maakunnallisissa JTF-rahoitussuunnitelmissa (Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)
  • Haasteet ja ratkaisut maatalouden sivuvirtojen potentiaalin hyödyntämisen osalta (Veli-Pekka Reskola, MMM)
10:15-11:15 Pyöreän pöydän keskustelu (2 minuutin puheenvuorot per osallistuja)
11:15-12:00 Keskustelua (listaus toimenpiteistä, esille nousseista asioista ja seuranta)

 

Sosiaalisessa mediassa tilaisuutta voi seurata #biokaasu2023

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on avoinna 15.3.2021 klo 17:00 asti. Ilmoittautuneille toimitetaan linkki ennen tilaisuuden alkua. Ilmoittaudu tämän linkin avulla.

Lisätietoa
Anna virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Go to Top