Usein kysyttyä pelleteistä.

Mitä pelletti on?

Pelletti on tiiviiksi puristettua sahanpurua, kutterinlastua yms. saha- ja puusepänteollisuuden sivutuotetta. Pelletti on kotimainen ja uusiutuva luonnonvara. Katso lisää pelletin tuotannosta ja raaka-aineista.

Mistä pellettiä saa?

Pellettiä saa säkeissä maatalousliikkeistä ja useista rautakaupoista tai tilaamalla suoraan yrityksiltä.

Paljonko pelletti maksaa?

Pelletti on yksi edullisimmista lämmitystavoista. Pelletti maksaa omakotitaloissa kotiin toimitettuna noin 5,8 snt/kWh. Esimerkiksi sähkölämmitys maksaa n. 14 snt/kWh ja öljylämmitys n.12 snt/kWh. Suuremmissa kiinteistöissä pellettilämmön hinta on toimituskoon takia jonkin verran edullisempi.

Mistä pelletin hinnat voi tarkistaa?

Pelletin kuluttajahinnat löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta, tietokannasta: Puupelletin kuluttajahinta lämmöntuotannossa (sis. alv) sekä Energian hinnat -julkaisusta.

Foex Fastmarketilta saa pelletin pohjoismaisen tukkuhintaindeksin (pellet nordic). Palvelu on maksullinen.

Hintatiedot julkaistaan kuvaajina myös Bioenergia-lehdessä. Lehti ilmestyy paperiversiona. Tilaa lehti tästä.

Paljonko pellettiä kuluu ”meidän talossa”?

Karkeasti arvioiden pellettiä tarvitaan kiloina noin kaksi kertaa enemmän kuin öljyä litroina. Eli jos talossanne on kulunut öljyä 3000 litraa vuodessa, pellettiä kuluu reilut 6000 kg. Pelletti puolestaan painaa noin 650-700 kg/m3, joten tilaa vaaditaan noin 1,5 kertaisesti pelletin painoon nähden.

Riittääkö pellettiä?

Pellettiä tehdään uusiutuvasta raaka-aineesta ja siksi sen saanti tulevaisuudessa on taattu. Tällä hetkellä lähes kaikki Suomessa tuotetusta pelletistä käytetään Suomessa. Pelletin raaka-ainepohja on laaja ja myös peltoperäistä materiaalia voidaan käyttää suurempien laitosten pelletin raaka-aineena.

Miten pelletin hinta on kehittynyt?

Pelletin hintakehitys on ollut vakaata ja ennustettavaa.

Paljonko pellettilämmitys vaatii huolenpitoa?

Pellettilämmityslaitteet (pellettipoltin, pellettikattila, pellettitakka) vaativat jonkin verran enemmän huolenpitoa kuin esim. sähkö- tai öljylämmitys. Yleensä 10 – 20 minuutin puhdistus kerran kuukaudessa lämmityskaudella riittää. Ns. täysautomaattisissa laitteissa puhdistuksen / huollon tarve on 1-3 krt vuodessa.

Voiko pellettipolttimen laittaa vanhaan öljykattilaan tai puukattilaan?

Useimpiin puukattiloihin ja joihinkin kaksoispesäkattiloihin pellettipoltin sopii kohtuullisen hyvin. Käytössä oleviin öljykattiloihin voi asentaa tiettyjä poltintyyppejä, jotka toimivat ylipainekattiloissa. Tällöin tuhkan tyhjennysväli on tavanomaista tiheämpi (n.2-4 krt/kk).

Entä jos haluan käyttää sekä puuta että pellettiä?

Markkinoilta löytyy kattiloita, joissa voi polttaa sekä puuta että pellettiä. Osassa kattiloista vaihto puulta pelletille tapahtuu itsestään, toisissa taas lämmittäjän tulee tehdä joitain toimenpiteitä. Puun poltto edellyttää yleensä myös varaajaa ja hormilta hyvää vetoa. Tarkempia tietoja saa laitevalmistajilta ja -myyjiltä.

Voiko aurinkolämmityksen yhdistää pellettilämmitykseen?

Pelletti- ja aurinkolämpö sopivat erittäin hyvin yhteen. Tällaisen hybridilämmityksen toteuttamiseen tarvitaan paitsi aurinkokeräin myös moniyhteinen varaaja. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää myös pellettitakkojen kanssa. Lisätietoja kannattaa kysyä laitemyyjiltä.

Mitä pellettiin siirtyminen maksaa?

Kustannukset riippuvat siitä, kuinka laajalti lämmitysjärjestelmää ollaan saneeraamassa. Yleensä koko järjestelmän vaihto maksaa edullisimmillaan 3000 euroa, kun esimerkiksi vanhaan käyttökelpoiseen kattilaan liitetään uusi pellettipoltin ja käytetään viikkosiiloa. Tavanomaisen omakotitalon täydellinen pannuhuoneremontti ja pellettivuosivaraston rakentaminen maksaa töineen edullisimmillaan noin 9 000 €. Kaikilla herkuilla varustetuilla automaattisimmilla laitteistoilla hintataso on noin 15 000 €.
Voit aina pyytää tarjousta lomakkeella.

Voiko kattilahuoneeseen tuleva piipun poistoilmahormi toimia palamisilmakanavana?

Tätä ei suositella, sillä se saattaa vetää syntyvän savun pannuhuoneeseen. Luonnonvetoisessa hormissa ilma nousee ylöspäin. Suositeltavampaa on tehdä erillinen poistoilma-aukko. Omakotitaloissa palamisilman riittävä määrä katsotaan savuhormin pintaa-alan perusteella. Perussäännön mukaan tuloilmakanavan pitää olla pinta-alaltaan 1,5-kertainen savuhormiin nähden.

Voinko asentaa pellettilämmityslaitteet itse?

Laitteiden asentaminen itse ei yleensä ole suositeltavaa. Pellettilämmityksessä oleellista on, että koko järjestelmä toimii. Ammattilainen osaa katsoa järjestelmää kokonaisuutena.

Mikäli kuitenkin ryhdyt asentamaan pellettilämmityslaitteita itse, on syytä muistaa muutama asia:

• Laitteiden toimittajan, asentajan tai käyttäjän on testattava kattilan, polttimen ja syöttölaitteiden toimintaan liittyvät ohjaukset, hälytykset ja turvalaitteet.
• Pellettilämmityksen hankkijan on huolehdittava siitä, että laitteisto täyttää ennen käyttöönottoa vaadittavat paloturvallisuusmääräykset. Asia kannattaa aina varmistaa palo- ja rakennusviranomaisilta sekä epävarmassa tilanteessa vakuusyhtiöltä.
• Laitteen toimittajan on asennettava poltinlaitteet ohjausjärjestelmineen tai itse asennettaessa työ on tehtävä ohjeiden mukaisesti.
• Sähkökytkennät saa tehdä vain pätevä henkilö.
• Polttolaitteiden asennuksesta on tehtävä asennuspöytäkirja ja asennus – sekä takuutodistukset.
• Oleellisia muutoksia polttolaitteisiin saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö tai yritys.