Suomi irtautuu Venäjältä tuotavasta energiasta. Vanhat ajat eivät enää palaa. On tarve varmistaa kohtuuhintainen energia, kehittää uusiutuvuuteen ja kotimaisuuteen perustuvaa energiantuotantoa ja sen toimitus- ja huoltovarmuutta. ​

Polttaminen säilyy merkittävänä energiantuotannossa ja siinä käytetään kotimaisia polttoaineita, kuten puuta, turvetta, bioöljyjä, biokaasua ja kierrätyspolttoaineita. Turpeen merkitys toimitus- ja huoltovarmuuspolttoaineena ymmärretään aiempaa laajemmin.​

Kotimaisilla biomassoilla voidaan korvata fossiilisia tuontipolttoaineita ja lisätä omavaraisuutta. On tärkeää, että biomassoja tuotetaan, korjataan ja käytetään kestävällä tavalla. ​

Bioperäisten tuotteiden kirjo kasvaa ja niiden tuotantoprosesseista otetaan energia tehokkaasti talteen. Biomassaa hyödyntävät teolliset ekosysteemit luovat Suomeen hyvinvointia, auttavat vähentämään päästöjä ja vievät maatamme kohti hiilinegatiivisuutta. ​

1. Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä

LYHYT AIKAVÄLI:
 • Hyödynnetään kaikki nykyinen energiainfrastruktuuri, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetti ja tehdään sujuvaa toimintaa tukevia toimia​.
PITKÄ AIKAVÄLI:
 • Pidetään ja saavutetaan ympäristötavoitteet​.
 • Energiaturpeelle kaksi hallituskautta kestävät linjaukset.​
 • Nopeutetaan luvitusta asettamalla kaikille ympäristölupahankkeille 12 kuukauden käsittelykatto, myös valitusprosesseja nopeutetaan​.
 • Vahvistetaan teollisuuden investointitarpeita tukevaa infraa (esim. sähkö- ja kaukolämpöverkot, satamat, raiteet, tiet, sillat, terminaalit) ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti​.
 • Kasvatetaan elpymisrahaston ja muiden energiatuki-instrumenttien vihreään siirtymään kohdistettavia investointitukia ja turvataan niiden jatkuvuus päästövähennystavoitteisiin pääsemiseen.

1. Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä

LYHYT AIKAVÄLI:
 • Hyödynnetään kaikki nykyinen energiainfrastruktuuri, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetti ja tehdään sujuvaa toimintaa tukevia toimia​.
PITKÄ AIKAVÄLI:
 • Pidetään ja saavutetaan ympäristötavoitteet​.
 • Energiaturpeelle kaksi hallituskautta kestävät linjaukset.​
 • Nopeutetaan luvitusta asettamalla kaikille ympäristölupahankkeille 12 kuukauden käsittelykatto, myös valitusprosesseja nopeutetaan​.
 • Vahvistetaan teollisuuden investointitarpeita tukevaa infraa (esim. sähkö- ja kaukolämpöverkot, satamat, raiteet, tiet, sillat, terminaalit) ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti​.
 • Kasvatetaan elpymisrahaston ja muiden energiatuki-instrumenttien vihreään siirtymään kohdistettavia investointitukia ja turvataan niiden jatkuvuus päästövähennystavoitteisiin pääsemiseen.

2. Kotimaisen bioenergian kestävää korjuuta, käyttöä ja resursseja on kasvatettava

 • OMAVARAISUUS: mahdollistetaan fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaaminen kestävällä biomassalla ja lisätään omavaraisuutta​.
 • TYÖVOIMA JA KALUSTO: huolehditaan koko polttoaineketjun toimintaedellytyksistä, kuten työvoiman riittävästä osaamisesta ja investointien rahoitusmahdollisuuksista​.
 • PIENPUU: parannetaan pienpuun hankinnan edellytyksiä​.
 • LUONNONHOITO: panostetaan energiapuun korjuussa luonnonhoitoon​.
 • METSÄN ARVOKASVU JA HIILENSIDONTA: edistetään kasvua tuhkalannoituksilla ja jalostetuilla taimilla​.

2. Kotimaisen bioenergian kestävää korjuuta, käyttöä ja resursseja on kasvatettava

 • OMAVARAISUUS: mahdollistetaan fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaaminen kestävällä biomassalla ja lisätään omavaraisuutta​.
 • TYÖVOIMA JA KALUSTO: huolehditaan koko polttoaineketjun toimintaedellytyksistä, kuten työvoiman riittävästä osaamisesta ja investointien rahoitusmahdollisuuksista​.
 • PIENPUU: parannetaan pienpuun hankinnan edellytyksiä.​
 • LUONNONHOITO: panostetaan energiapuun korjuussa luonnonhoitoon​.
 • METSÄN ARVOKASVU JA HIILENSIDONTA: edistetään kasvua tuhkalannoituksilla ja jalostetuilla taimilla​.

3. Bioenergia on merkittävä osa hiilinegatiivista Suomea

 • CO2-INFRA: selvitetään ja otetaan käyttöön tukimekanismeja hiilidioksidin talteenoton ja kuljetusinfran (satamat, laivat, jne.) investointeihin, joilla teollisuuden päästöjä voidaan reilusti alentaa​.
 • BIO- ja SYNTEETTISET POLTTOAINEET: hyödynnetään kehittyneitä bio- ja synteettisiä polttoaineita 2020-luvulla jakeluvelvoitteen avulla ja myös 2030-luvulla liikenteessä, rakennusten lämmityksessä ja työkoneissa​.
 • BIO- JA KIERTOTALOUS: otetaan käyttöön materiaalien kierrätetyn ja uusiutuvan osuuden kasvattamista tukevia kannustimia ja ajetaan aktiivisesti näitä sekä biomateriaalien laajaa raaka-ainepohjaa tukevaa EU-lainsäädäntöä​.
 • BIOHIILI: muutetaan biohiilialan mahdollisuudet todeksi ja skaalataan tuotanto.

3. Bioenergia on merkittävä osa hiilinegatiivista Suomea

 • CO2-INFRA: selvitetään ja otetaan käyttöön tukimekanismeja hiilidioksidin talteenoton ja kuljetusinfran (satamat, laivat, jne.) investointeihin, joilla teollisuuden päästöjä voidaan reilusti alentaa​.
 • BIO- ja SYNTEETTISET POLTTOAINEET: hyödynnetään kehittyneitä bio- ja synteettisiä polttoaineita 2020-luvulla jakeluvelvoitteen avulla ja myös 2030-luvulla liikenteessä, rakennusten lämmityksessä ja työkoneissa​.
 • BIO- JA KIERTOTALOUS: otetaan käyttöön materiaalien kierrätetyn ja uusiutuvan osuuden kasvattamista tukevia kannustimia ja ajetaan aktiivisesti näitä sekä biomateriaalien laajaa raaka-ainepohjaa tukevaa EU-lainsäädäntöä​.
 • BIOHIILI: muutetaan biohiilialan mahdollisuudet todeksi ja skaalataan tuotanto.