Suomi irtautuu Venäjältä tuotavasta energiasta. Vanhat ajat eivät enää palaa. On tarve varmistaa kohtuuhintainen energia, kehittää uusiutuvuuteen ja kotimaisuuteen perustuvaa energiantuotantoa ja sen toimitus- ja huoltovarmuutta. ​

Polttaminen säilyy merkittävänä energiantuotannossa ja siinä käytetään kotimaisia polttoaineita, kuten puuta, turvetta, bioöljyjä, biokaasua ja kierrätyspolttoaineita. Turpeen merkitys toimitus- ja huoltovarmuuspolttoaineena ymmärretään aiempaa laajemmin.​

Kotimaisilla biomassoilla voidaan korvata fossiilisia tuontipolttoaineita ja lisätä omavaraisuutta. On tärkeää, että biomassoja tuotetaan, korjataan ja käytetään kestävällä tavalla. ​

Bioperäisten tuotteiden kirjo kasvaa ja niiden tuotantoprosesseista otetaan energia tehokkaasti talteen. Biomassaa hyödyntävät teolliset ekosysteemit luovat Suomeen hyvinvointia, auttavat vähentämään päästöjä ja vievät maatamme kohti hiilinegatiivisuutta. ​

1. Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä

LYHYT AIKAVÄLI:
 • Hyödynnetään kaikki nykyinen energiainfrastruktuuri, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetti ja tehdään sujuvaa toimintaa tukevia toimia​.
PITKÄ AIKAVÄLI:
 • Pidetään ja saavutetaan ympäristötavoitteet​.
 • Energiaturpeelle kaksi hallituskautta kestävät linjaukset.​
 • Nopeutetaan luvitusta asettamalla kaikille ympäristölupahankkeille 12 kuukauden käsittelykatto, myös valitusprosesseja nopeutetaan​.
 • Vahvistetaan teollisuuden investointitarpeita tukevaa infraa (esim. sähkö- ja kaukolämpöverkot, satamat, raiteet, tiet, sillat, terminaalit) ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti​.
 • Kasvatetaan elpymisrahaston ja muiden energiatuki-instrumenttien vihreään siirtymään kohdistettavia investointitukia ja turvataan niiden jatkuvuus päästövähennystavoitteisiin pääsemiseen.

1. Energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta on lisättävä

LYHYT AIKAVÄLI:
 • Hyödynnetään kaikki nykyinen energiainfrastruktuuri, sähkön ja lämmön yhteistuotanto, kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetti ja tehdään sujuvaa toimintaa tukevia toimia​.
PITKÄ AIKAVÄLI:
 • Pidetään ja saavutetaan ympäristötavoitteet​.
 • Energiaturpeelle kaksi hallituskautta kestävät linjaukset.​
 • Nopeutetaan luvitusta asettamalla kaikille ympäristölupahankkeille 12 kuukauden käsittelykatto, myös valitusprosesseja nopeutetaan​.
 • Vahvistetaan teollisuuden investointitarpeita tukevaa infraa (esim. sähkö- ja kaukolämpöverkot, satamat, raiteet, tiet, sillat, terminaalit) ennakoivasti ja kokonaisvaltaisesti​.
 • Kasvatetaan elpymisrahaston ja muiden energiatuki-instrumenttien vihreään siirtymään kohdistettavia investointitukia ja turvataan niiden jatkuvuus päästövähennystavoitteisiin pääsemiseen.

2. Kotimaisen bioenergian kestävää korjuuta, käyttöä ja resursseja on kasvatettava

 • OMAVARAISUUS: mahdollistetaan fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaaminen kestävällä biomassalla ja lisätään omavaraisuutta​.
 • TYÖVOIMA JA KALUSTO: huolehditaan koko polttoaineketjun toimintaedellytyksistä, kuten työvoiman riittävästä osaamisesta ja investointien rahoitusmahdollisuuksista​.
 • PIENPUU: parannetaan pienpuun hankinnan edellytyksiä​.
 • LUONNONHOITO: panostetaan energiapuun korjuussa luonnonhoitoon​.
 • METSÄN ARVOKASVU JA HIILENSIDONTA: edistetään kasvua tuhkalannoituksilla ja jalostetuilla taimilla​.

2. Kotimaisen bioenergian kestävää korjuuta, käyttöä ja resursseja on kasvatettava

 • OMAVARAISUUS: mahdollistetaan fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaaminen kestävällä biomassalla ja lisätään omavaraisuutta​.
 • TYÖVOIMA JA KALUSTO: huolehditaan koko polttoaineketjun toimintaedellytyksistä, kuten työvoiman riittävästä osaamisesta ja investointien rahoitusmahdollisuuksista​.
 • PIENPUU: parannetaan pienpuun hankinnan edellytyksiä.​
 • LUONNONHOITO: panostetaan energiapuun korjuussa luonnonhoitoon​.
 • METSÄN ARVOKASVU JA HIILENSIDONTA: edistetään kasvua tuhkalannoituksilla ja jalostetuilla taimilla​.

3. Bioenergia on merkittävä osa hiilinegatiivista Suomea

 • CO2-INFRA: selvitetään ja otetaan käyttöön tukimekanismeja hiilidioksidin talteenoton ja kuljetusinfran (satamat, laivat, jne.) investointeihin, joilla teollisuuden päästöjä voidaan reilusti alentaa​.
 • BIO- ja SYNTEETTISET POLTTOAINEET: hyödynnetään kehittyneitä bio- ja synteettisiä polttoaineita 2020-luvulla jakeluvelvoitteen avulla ja myös 2030-luvulla liikenteessä, rakennusten lämmityksessä ja työkoneissa​.
 • BIO- JA KIERTOTALOUS: otetaan käyttöön materiaalien kierrätetyn ja uusiutuvan osuuden kasvattamista tukevia kannustimia ja ajetaan aktiivisesti näitä sekä biomateriaalien laajaa raaka-ainepohjaa tukevaa EU-lainsäädäntöä​.
 • BIOHIILI: muutetaan biohiilialan mahdollisuudet todeksi ja skaalataan tuotanto.

3. Bioenergia on merkittävä osa hiilinegatiivista Suomea

 • CO2-INFRA: selvitetään ja otetaan käyttöön tukimekanismeja hiilidioksidin talteenoton ja kuljetusinfran (satamat, laivat, jne.) investointeihin, joilla teollisuuden päästöjä voidaan reilusti alentaa​.
 • BIO- ja SYNTEETTISET POLTTOAINEET: hyödynnetään kehittyneitä bio- ja synteettisiä polttoaineita 2020-luvulla jakeluvelvoitteen avulla ja myös 2030-luvulla liikenteessä, rakennusten lämmityksessä ja työkoneissa​.
 • BIO- JA KIERTOTALOUS: otetaan käyttöön materiaalien kierrätetyn ja uusiutuvan osuuden kasvattamista tukevia kannustimia ja ajetaan aktiivisesti näitä sekä biomateriaalien laajaa raaka-ainepohjaa tukevaa EU-lainsäädäntöä​.
 • BIOHIILI: muutetaan biohiilialan mahdollisuudet todeksi ja skaalataan tuotanto.

Järjestöjen yhteiset vaaliviestit

Seitsemän kotimaista energian kanssa toimivaa järjestöä korostavat, että Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pitää energian hinnat eurooppalaisittain kohtuullisina. Tämä vaatii kuitenkin hallituskaudella 2023–2027 määrätietoisia toimia kotimaisen energian tarjonnan lisäämiseksi ja sääntelyn joustavuutta nyt kriisissä.