Ympäristövaliokunta: Lausunto ilmasto- ja energiastrategiasta ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta