Bioenergia ry:n eduskuntavaalivaikuttaminen on kiihtynyt entisestään vuoden vaihteen jälkeen. Vaikuttamista on tehty niin puolueiden ja kansanedustajien tapaamisten kuin aktiivisen viestinnän kautta.  

Jäsenmateriaalit-sivulla (salasana bery-23) on kootusti yhdessä paikassa vaaleihin liittyviä materiaaleja jäsenistön hyödynnettäväksi. Materiaalipankkia päivitetään kevään myötä. 

Tässä koottuna yhdistyksen tähän mennessä tehtyä vaalityötä, jota tehdään juoksevan hankekohtaisen vaikuttamisen rinnalla: 

1. Bioenergia ry:n vaaliviestit 

Yhdistys julkaisi pääviestinsä vaaleihin jo viime vuoden lokakuun lopussa korostaen energian kotimaisuutta ja huoltovarmuuden lisäämistä. Keväällä 2023 yhdistys on osallistunut mm. taakanjako- ja maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa koskeviin keskusteluihin. 

2. Puolueiden ja kansanedustajien tapaamiset 

Viime vuoden alussa aloitettiin puolueiden ja kansanedustajien tapaamiset ja niitä jatkettiin pitkin kevättä. Tämän vuoden puolella tapaamisia on jatkettu itsenäisesti sekä yhdessä Paikallisvoima ry:n ja Energiakaupungit ry:n kanssa. 

3. Puoluekokousosallistumiset 

Viime vuoden touko-kesäkuussa yhdistys osallistui Vihreiden, Kokoomuksen ja Keskustan puoluekokouksiin yhdessä Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paikallisvoiman kanssa. Kokouksissa järjestettiin energiateemaiset paneelit, joissa mukana oli puolueen sekä järjestöjen edustajat. Yhdistyksillä oli kokouksissa myös esillä yhteiset viestit tuleviin vaaleihin. 

4. Muu valtakunnallinen vaikuttaminenja jäsenistön aktivointi 

Yhteistyöllä on mahdollista lisätä vaikuttavuutta. Bioenergia ry julkaisi yhdessä kuuden muun kotimaisen energian parissa toimivan järjestön kanssa yhteiset vaaliviestit: energiavaalit.fi Järjestöt kirjoittivat vaaliviesteistä mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa alkuvuonna. Yhteistyössä järjestettiin helmikuussa kaksi webinaaria eduskuntavaaliehdokkaille. 

Webinaarien tallenteet: 

Mukana viesteissä ja yhteistyössä: Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Paikallisvoima ry, Suomen biokierto ja biokaasu ry ja Suomen tuulivoimayhdistys ry. 

Jäsenistö voi edelleen osallistua vaalivaikuttamiseen hyödyntämällä yhdistyksen viestejä ja materiaaleja omissa kanavissaan. Jäsenmateriaalit-sivulla (salasana: bery-23) on kootusti yhdessä paikassa vaaleihin liittyviä materiaaleja. Materiaalipankkia päivitetään kevään myötä.  

Seuraamalla Bioenergia ry:n somekanavia niin Twitterissä kuin LinkedInissä pysyy hyvin ajan tasalla uusista blogikirjoituksista ja muista alan uutisista. Kannustamme jäseniä jakamaan yhdistyksen someviestejä omissa kanavissaan! 

5. Median ja muun julkisuuden kautta vaikuttaminen 

Yhdistyksen vaaliviestit ja muu vaaleihin sidoksissa oleva viestintä on ollut eri medioissa esillä. Yhdistyksen omia kanavia, kuten tiedotekanavaa, blogia, uutiskirjeitä, Bioenergia-verkkolehteä ja sosiaalista mediaa on hyödynnetty viestinnässä.  

6. Erillisrahoitteiset hankkeet 

Bioenergia ry on ollut mukana erillisrahoitteisissa selvityshankkeissa. 

Uusiutuvien polttoaineiden rooli Suomessa 

Selvitys: Uusiutuvat polttoaineet Suomen tärkeimpiä ilmastoratkaisuja vuoteen 2030 
Tiedote: Uusiutuvat polttoaineet ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä  

Leipää, lautaa ja lämpöä – Huoltovarmuudelle tärkeän vähäliikenteisen tieverkon kunto 2019-2025 

Selvitys: Leipää, lautaa ja lämpöä – Huoltovarmuudelletärkeän vähäliikenteisen tieverkon kunto 2019-2025 
Tiedote: Biotalousalan teettämä selvitys: huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselletieverkolle 

Uusiutuvien polttoaineiden roolista tehdyn selvityksen tulokset julkaistiin webinaarissa ja selvitys vähäliikenteisen tieverkon kunnosta puolestaan luovutettiin varautumisen ministerityöryhmälle. Molemmat selvitykset olivat laajasti esillä eri medioissa.  

Vaalivaikuttaminen jatkuu  

Kevään mittaan Bioenergia ry jatkaa vaalivaikuttamista ja viestii aktiivisesti kanavissaan. Pian eduskuntavaalien jälkeen 18.4. järjestetään Bioenergia, huoltovarmuus & hiilensidonta –seminaari, jota hyödynnetään hallitusohjelmavaikuttamiseen. Vaalien jälkeen jatketaan puolueiden tapaamisia ja yhteydenpitoa hallitusohjelmaan vaikuttamisen tiimoilta.