Bioenergia ry toivoo hallitusohjelmaan ennakoitavuutta ja toimivaa sääntelyä, joka mahdollistaa huoltovarmuuden, reilun kilpailun ja luo hyvän perustan energiasiirtymän investoinneille. Hallitusohjelmaan pitäisi sisällyttää myös strategia ja tiekartta biopohjaisen hiilidioksidin käytön, kuljetuksen ja varastoinnin edistämiseksi. 

Uusi hallitus ryhtyy laatimaan hallitusohjelmaa uudenlaisessa energia- ja ympäristöpoliittisessa tilanteessa, jossa energiakauppa Venäjän kanssa on loppunut, paljon uutta, Suomea sitovaa EU-lainsäädäntöä on valmistunut ja kotimaan hiilinielujen kehityksestä on saatu uutta tietoa.  

Päästökauppa tulee kiristymään ja sen ulkopuolellakin Suomella on haasteellinen, kansallisesti sitova päästöjen vähentämisvelvoite. Päästökauppa myös laajenee kokonaan uudella järjestelmällä uusille sektoreille, kuten tieliikenteeseen ja rakennusten erillislämmitykseen. Suomen tulee tänä vuonna päättää, otetaanko tämä uusi järjestelmä käyttöön heti 2027 vai vasta nykyisen kauden loputtua 2031. Liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta uusiutuvat polttoaineet ovat avainasemassa. Myös maankäyttösektorilla on velvoitteet. Uusiutuvan energian merkittävästä lisäämisestä löytyi hiljattain sopu, joka selkeyttää myös bioenergian kestävyyden vaatimukset ja turvaa puuenergian näkymän. EU-hankkeista jäsenmaiden yksimielistä hyväksymistä vaativa energiaverodirektiivin uusiminen on sen sijaan jumittunut koneistoon eikä sen eteneminen näytä varmalta. 

– Nyt, kun Euroopassa on sovittu monista tärkeistä energia-alaa ohjaavista reunaehdoista, on tärkeää arvioida ne huolellisesti Suomen näkökulmasta. Toivomme, että uusi hallitus rakentaa ohjelmansa tämän analyysin pohjalle ja luo 2020-luvulle ennakoitavan ja toimivan sääntely-ympäristön. Ennakoitavuus ja tehokas lupien ja valitusten käsittelyjärjestelmä mahdollistavat huoltovarmuuden ja reilun kilpailun ja luovat otollisen pohjan energiasiirtymän tarvitsemille investoinneille. Uusia kansallisia yritysverovirityksiä emme tähän tilanteeseen kaipaa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Energiakriisi ei vielä ole ohi. Venäjän energiatuonnin loppuminen näkyy täysipainoisesti vasta tämän vuoden aikana ja talvien 2023/2024 ja 2024/2025 polttoainetilanne tulee pyrkiä turvaamaan. Kaikki nykyinen energiainfrastruktuuri, sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetti tulee hyödyntää ja tehdä sujuvaa toimintaa tukevia toimia​, kuten mahdollistaa puuterminaalit ja poistaa energiaturpeen vero. 

– Hallitusohjelmaan tulisi kirjata myös strategia ja tiekartta biopohjaisen hiilidioksidin käytön, kuljetuksen ja varastoinnin osalta suomalaisen hiilikädenjäljen edistämiseksi. Lisäksi tarvitaan kirjaus näiden teknisten nielujen kannustimien selvittämisestä Suomessa siten, että myös toimeenpaneva päätös on mahdollista tehdä hallituskauden aikana, Laurikka jatkaa. 

Suomella on vielä nyt mahdollisuuksia asemoitua tällä uudella kehittyvällä sektorilla Euroopan kärkeen. Äskettäin aiheesta valmistui laaja kotimainen selvitys. Viime aikoina tekniset nielut ovat nousseet esiin myös esimerkiksi Ilmastopaneelin esityksessä sekä ympäristöministeriön virkamiespuheenvuorossa. 

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, p. 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi,
tekniset nielut: Erika Laajalahti, asiantuntija, Bioenergia ry, p. 044 753 0700, erika.laajalahti@bioenergia.fi