Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä saavutettiin alustava sopu, jonka myötä kestävä bioenergia lasketaan kaikissa tapauksissa kokonaan uusiutuvaksi. Bioenergia ry on tyytyväinen järkiratkaisuun ja toivoo alan toimintaympäristön tämän myötä vihdoin rauhoittuvan.

Eilen aikaansaatu alustava sopu uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä (RED3) otetaan Bioenergia ry:ssä vastaan järkiratkaisuna. Direktiivi kattaa laajasti eri uusiutuvat energiat ja niiden edistämisen. Bioenergian kestävyyskriteerit ja tuotannon tukemisen reunaehdot olivat osa neuvotteluita.

”EU-päättäjiltä oli onnistunut ratkaisu, että kestävä bioenergia lasketaan kaikissa tapauksissa kokonaan uusiutuvaksi eikä kategorisia rajoitteita aseteta. On positiivista, että jäsenmaiden toimeenpanolle annetaan painoarvoa, jolloin suuret kansalliset erot jäsenmaiden välillä voidaan huomioida”, kommentoi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Energiajärjestelmän kehitys Suomessa etenee vihreän siirtymän askelin selkeään suuntaan. Nyt sovittu direktiivi asettaa yhdessä muun lainsäädännön kanssa päivitetyt minimivaatimukset bioenergialle. Lainsäädännön lisäksi käytössä on erilaisia vapaaehtoisia metsänhoito- ja hankintasuosituksia ja järjestelmiä joko suoraan bioenergialle tai biomassan alkuperälle ja monilla alan toimijoilla on omia lisätavoitteita. Monimuotoisuuden, hiilinielujen ja kokonaiskestävyyden huomioiminen on joka tapauksessa yritysten työpöydillä ja vaikuttaa jo nyt käytännön toimintaan. ”Toivomme sovun nyt rauhoittavan kuluvan vuosikymmenen toimintaympäristön – näinhän oli tarkoitus jo direktiivin edellisessä päivityksessä 2018. Uusiutuvan energian investoinnit Euroopassa tarvitsevat vakautta, sillä viime vuodet ovat tuoneet talouteen ja energiaturvallisuuteen merkittäviä haasteita”, Laurikka lisää.

Uudet investoinnit uusiutuvaan energiaan Euroopassa osin laskivat v. 2022 ja rahoituksen järjestäminen hankkeille on merkittävästi hidastunut ja vaikeutunut. Tällaisessa tilanteessa on hyvä, ettei käytössä olevia kestäviä vaihtoehtoja rajoiteta, kun samalla kunnianhimon tasoa haluttiin direktiivin päivityksessä merkittävästi nostaa (nyt: 42,5 + 2,5 %, aiemmin 32 %). Vuonna 2021 EU:n energiasta vasta 22 % tuotettiin uusiutuvalla energialla. Suomessa osuus oli 43,9 % jo vuonna 2020 ja kirkkaasti asetettua tavoitetta (38 % 2020) korkeampi.

Kestävyyskriteerien ja kaskadikäytön yksityiskohtia muutettiin silti monin kohdin. Muutosten toimeenpano ja käytännön osoittaminen on edessä 2023-2024 aikana. Uudet kriteerit ja soveltamisen piirissä olevien laitosten määrän merkittävä kasvu eivät ole toimeenpanossa läpihuutojuttu.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 1948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi