Maaliskuun lopussa EU:n toimielinten trilogineuvotteluissa saavutettiin alustava sopu uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä (RED3). Sopu on vielä äänestettävä Euroopan Parlamentissa ja Neuvostossa, jotta se virallistuu direktiiviksi. Tämä on todennäköisesti odotettavissa juhannukseen mennessä. Syksyllä 2023 alkanee kansallisen toimeenpanon valmistelu.  

Tulos otettiin Bioenergia ry:ssä vastaan järkiratkaisuna (ks. tiedote 31.3.). Tärkeänä nähdään, että yritysten toimintanäkymät ovat selvät käytännössä 2020-luvun loppuun asti. Direktiiviin on kirjattu joitain tarkastelupisteitä tuleville vuosille, mutta muutoksia direktiiviin ei seuraavan komission kaudella 2024–2029 ole nähtävissä.  

Direktiivi kattaa laajasti eri uusiutuvat energiat ja niiden edistämisen. Bioenergian kestävyyskriteerit ja tuotannon tukemisen reunaehdot olivat merkittävä osa neuvotteluita. 

Bioenergiaan liittyvät kysymykset ratkaistiin lopulta monilta osin toimialan tavoitteiden mukaisesti. Parlamentin esittämät eri jakeisiin kohdistuvat rajaukset jäivät neuvotteluissa pois. Tämä tarkoittaa, että kaikki kestävyyskriteerit täyttävä bioenergia lasketaan uusiutuvan energian tavoitteisiin edelleen.  

Sovellettavien laitosten alaraja laskee 7,5 MW:iin lämpötehona mitattuna. Tämä tarkoittaa merkittävää laitosten lukumäärän lisääntymistä ja soveltamisten laajentumista osin myös päästökaupan ulkopuolisiin laitoksiin.  

Toinen selkeä muutos oli kasvihuonekaasupäästövähennysten vähimmäistason kiristäminen, koskien takautuvasti myös vanhoja laitoksia siirtymäajan jälkeen. Metsäpään kestävyyskriteereihin tehtiin myös tekstimuutoksia, joiden merkitys avautuu kokonaisuudessaan toimeenpanon myötä. 

Muutosten kansallinen voimaantulo tullee olemaan 2025 aikana. Uudet kriteerit ja soveltamisen piirissä olevien laitosten määrän merkittävä kasvu eivät ole toimeenpanossa läpihuutojuttu, joten työtä on edessä.