Ympäristöministeriö: Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi yhteen toimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta