Bioenergia ry haluaa Suomeen maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Uuden strategian tavoitteena on korkea jalostusarvo, kiertotalous ja teollisuustuotteiden ja palveluiden vienti. Energiaa hyödynnetään sivuvirroista.  

Euroopan unionin käynnistäessä 2030-luvun energia- ja ilmastopolitiikan hahmottelua ja suunnatessa kohti kesäkuun eurovaaleja Bioenergia ry on uudistanut strategiansa vuoden 2023 lopussa. Yhdistyksen uudessa strategiassa on asetettu tavoitteet ja keskeiset toimet vuoteen 2026 saakka yhdistyksen keskeisille toimintalohkoille: kiinteälle bioenergialle, uusiutuville polttonesteille ja uusiutuvalle kaasumaiselle energialle, hiilidioksidin talteenotolle, käytölle ja varastoinnille sekä turpeelle ja kasvualustoille.

Ylläolevalla videolla esittelemme visiomme. Lue tarkemmin tavoitteista ja toimista tuleville vuosille: Bioenergia ry:n strategia 2024-2026