Metsähakkeen käyttö oli ennätyssuurta 2023, kun taas metsäteollisuuden sivutuotepuuta käytettiin vähiten sitten vuoden 2013, osoittaa Luonnonvarakeskuksen 15.3. julkaisema ennakkotieto. Suomen toimiva ja joustava puumarkkina pystyi vastaamaan toimintaympäristön ja suhdanteiden muutoksiin osaltaan turvaten energian toimitusvarmuuden. 

Luonnonvarakeskus julkaisi 15.3. vuoden 2023 ennakkotilaston kiinteiden puupolttoaineiden kulutuksesta. Käyttö väheni 2 % verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka vuosi 2023 oli Suomessa edellistä viileämpi. Käyttö pieneni toista vuotta peräkkäin vuoden 2021 huipputasolta. Metsäteollisuuden sivutuotteiden energiakäyttö laski 10 % suhdanteen myötä, jolloin tilannetta korvattiin lisääntyneellä metsähakkeen käytöllä. Metsähakkeen kokonaiskäyttö nousi n. 7 % ennätyslukemiin (11,6 milj. m3) ja sillä tuotettiin 30 % Suomen kaukolämmöstä ja lämpöä myös suoraan kotitalouksiin. Teollisuuden puutähteillä tuotettiin lisäksi lämpöä 13 %. (Lähde: Energiateollisuus 2024). Metsähakkeen kasvanut kysyntä on näkynyt sen hinnassa, joka nousi 23 % vuoden 2023 aikana. (Lähde: Tilastokeskus 2024)  

– Suomessa on toimiva ja joustava puumarkkina, joka osaltaan turvasi energian toimitusvarmuuden edelleen haastavissa olosuhteissa. Metsäteollisuuden tuotannon vähenemisen seurauksena sivutuotepuuta käytettiin energiaksi aiempaa vähemmän, vähiten sitten vuoden 2013, eikä Venäjän rajan yli puuta Suomeen enää tuoda. Bioenergiasektori pystyi useista haasteista huolimatta vastaamaan muutosten seurauksena kasvaneeseen metsähakkeen kysyntään pitäen kiinteistöjä lämpimänä ja kattaen kysyntää teollisuudessa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Kokonaisuutena bioenergian osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on ollut viime vuosina noin kolmasosan luokkaa (32 % vuonna 2022). Puun tuonti Suomeen on vähentynyt ennakkotietojen mukaan kaikkiaan noin 60 % 2021 tasolta. (Lähde: Luonnonvarakeskus 2024) 

Puun ja muun biomassan osuus Suomen sähköntuotannosta oli viime vuonna 13,3 %. Sähkön hinta oli vuotta 2022 selvästi alhaisempi, mutta vuoden 2023 hintataso oli pitkän aikavälin tarkastelussa edelleen korkealla tasolla (Lähde: Energiateollisuus 2024). Bioenergialla sähköä voidaan tuottaa joustavasti silloin, kun sitä eniten tarvitaan ja se on kannattavaa.  

Metsähakkeen raaka-aineista kasvoi erityisesti järeän runkopuun määrä (0,47 milj. m3), joka on lähinnä lahovikaista ja metsäteollisuudelle jalostuskelvotonta runkopuuta. Kasvua oli myös pienpuussa (0,28 milj. m3). Pienpuu on karsittua ja karsimatonta rankaa ja osin kuitupuuta. Kantojen ja hakkuutähteiden määrä ei kasvanut. 

Vuonna 2023 kaukolämpöä käytettiin 1,8 % enemmän kuin vuonna 2022 (Lähde: Energiateollisuus 2024, 2023).Vuoden keskilämpötila oli 3,2°C, kun se vuonna 2022 oli 3,8°C. Tammi-, helmi-, elo- ja syyskuu olivat selvästi tavanomaista lämpimämpiä, kun taas maalis-, heinä-, loka-, marras- ja joulukuu olivat tavanomaista kylmempiä kuukausia. Syyskuu oli lähes koko maassa ennätyksellisen lämmin. (Lähteet: Ilmatieteenlaitos 2023, 2024) 

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi