Maa- ja metsätalousvaliokunta: Valtioneuvoston selvitys Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa