Kansainvälisessä julkilausumassa painotetaan, että bioenergia voi merkittävästi tukea globaaleja ponnistuksia pitää maapallon lämpötila tavoitetason 1,5 °C rajoissa. Bioenergian etuja ovat sen monipuolisuus, varastointimahdollisuus sekä hyödyntämisen ajankohdan optimointimahdollisuus.

Juhannuksen alla julkaistiin useiden kansainvälisten organisaatioiden yhteinen julkilausuma, joka käsitteli bioenergian roolia osana energiasiirtymää ja keinona pyrkiä ilmasto- ja kehitystavoitteisiin. Mukana julkilausumassa on mm. korkean tason puhtaan energian foorumi Clean Energy Ministerial, kansainvälinen energiajärjestö IEA, kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö IRENA sekä useita YK:n alaisia organisaatioita (UNECE, UNEP, UNIDO, FAO).  

Julkilausumassa todetaan, että kestävä bioenergia voi tukea energiaturvallisuutta, pääsyä puhtaaseen energiaan, maaseudun kehittämistä, parempaa maatalouden tuottavuutta, maaseutuyrittäjien toimeentuloa, työpaikkojen syntyä, sukupuolten tasa-arvoa, vastuullisen teollisuuden kehitystä, köyhyyden poistamista sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista. Julkilausuma korostaa, että hyvä hallinto on avain hyötyjen maksimointiin ja kielteisten vaikutusten hallintaan. 

– Bioenergian arvo ja tulevaisuuden mahdollisuudet, kuten hiilidioksidin poisto ilmakehästä, on syytä muistaa myös kotimaassa, kun tulevina kuukausina hahmotellaan uutta ilmasto- ja energiastrategiaa. Suomessa on bioenergian hyödyntämisestä jo nyt huippuosaamista, ja sen merkitys maailmassa on kasvussa. Hiilidioksidin poiston ja hyödyntämisen hallinta on lisäksi maailman mitassa ”sininen meri”, jolla voidaan luoda uutta liiketoimintaa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Tuoreiden skenaariolaskelmien (Koljonen et al. 2024) perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä etenkään tilanteessa, jossa talous kehittyy suotuisasti. Suomi ei myöskään saavuta vuodelle 2030 sille EU-lainsäädännössä asetettua taakanjakosektorinvelvoitetta nykytoimin, vaan päästökuilu on 1,3–1,6 Mt CO2 -ekv. Lisätoimien tarve on siten ilmeinen, ja esimerkiksi uusiutuvat polttoaineet, biohiili ja hiilen poisto voivat olla osa ratkaisua. 

Bioenergia ry julkaisi 6.6. tiekarttaraportin, joka käy läpi viime vuosina tapahtunutta bioenergia-alan merkittävää toimintaympäristön muutosta sekä bioenergian merkitystä ja kehitystä. Raportti muistuttaa bioenergian lisäävän omavaraisuuttamme epävarmassa turvallisuustilanteessa ja mahdollistavan hiilinegatiivisuuden. 

Julkilausuman tiedote 
Julkilausuma
 
Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi