Biokaasu2030-julkilausuma

Haluamme edistää ja kehittää kotimaista biokaasumarkkinaa. Olemme laatineet Biokaasu2030-julkilausuman, jolla haluamme peräänkuuluttaa päättäjiltä ja virkamiehiltä toimenpiteitä, jotta biokaasun liiketoimintaympäristöön saadaan pitkän tähtäimen näkymä ja parempaa ennakoitavuutta. Julkilausumassamme käsitellään asian tärkeyttä ekologisesta, tuotannollis- ja aluetaloudellisesta sekä markkinoiden kehittymisen näkökulmasta.  

Julkaisemme Biokaasu2030-julkilausuman 14.8.2024 klo 11:00-12:00 webinaarissa. Webinaarissa kuullaan myös sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja.

Webinaarin sisältö:
  • Webinaarin avaaminen ja tervetulosanat
  • Biokaasuvision esittely
  • Biokaasun kansantaloudelliset vaikutukset
  • Biokaasulaitokseen investoivan kommenttipuheenvuoro, Janika Keinänen, Suomen Lantakaasu Oy
  • Kuljetusalan kommenttipuheenvuoro, Ari Herrala, SKAL
  • Laivapuolen kommenttipuheenvuoro, Mats Björkendahl, Suomen Varustamot ry
  • Loppusanat 5 minuuttia

Tervetuloa webinaariin!

Webinaarin järjestävät Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Elintarviketeollisuusliitto, Energiateollisuus ry ja Kierrätysteollisuus ry yhteistyössä.

Kommentoi aihetta...

Go to Top