Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuus

Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy,  Kiertovoima ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Kierrätysteollisuus ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry järjestävät biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden 14.3.2023 klo 9:00-12:00.

Tilaisuuden ohjelma

9:00-10:15 Alustukset ajankohtaisista teemoista

  • Tilaisuuden avaaminen
  • Konkreettisia tekoja energiaomavaraisuuden ja ruokaturvan parantamiseksi
  • Biokaasutoimialan kytkös sähköpolttoaineisiin ja -lannoitteisiin
  • Miten vauhtia ravinteiden kierrätykseen?
  • Yritysesimerkki

10:15-11:25 Pyöreän pöydän keskustelu 

Pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu osallistumaan seuraavat tahot (2 minuutin puheenvuoro per kutsuvieras):

TEM, MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Suomalainen Energiaosuuskunta SEO, Gasgrid Finland Oy, SYKE, Luke, Suomen Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Kiertovoima ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Baltic Sea Action Group, John Nurmisen Säätiö, SDP, Vihreät, Keskusta, Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Kokoomus, Liike Nyt, Perussuomalaiset ja Suomen Kristillisdemokraatit KD.

11:25-12:00 Keskustelua
Listaus toimenpiteistä, esille nousseista asioista ja seuranta

TAPAHTUMATIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tilaisuuteen täällä. 

Tapahtuma järjestetään virtuaalisena Teams-järjestelmällä.

Tilaisuuden seuraaminen on avoin ja maksuton kaikille, mutta se edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittaneille toimitetaan sähköpostitse osallistumislinkki ennen tilaisuuden alkua.

Kommentoi aihetta...

Go to Top