Kestävyysjärjestelmän vaatimukset energiayhtiöille

RED II -direktiivissä tuli uutena kestävyysvaatimus myös sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa käytettäville biomassapolttoaineille. Aiemmassa ns. RES-direktiivissä oli kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille. Suomessa direktiivin vaatimus on pantu voimaan lailla biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (393/2013) (ns. ”kestävyyslaki”). Lakimuutokset astuivat voimaan 1.1.2021. Biomassapolttoaineiden kestävyys on lain voimaantulosäännöksen mukaan osoitettava 1.1.2021 alkaen. Siirtymäsäännöksen mukaan toiminnanharjoittajan tulee jättää kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus tai nykyisen järjestelmän muutoshakemus 30.6.2021 mennessä, jotta biopolttoaine-erien kestävyys voidaan osoittaa alkuvuodesta 2021.

Bioenergia ry ja Energiateollisuus ry järjestävät webinaarin yhdessä Sweco Industry Oy:n kanssa 23.3. klo 14-16.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti biomassapolttoaineita käyttäville energiantuotantolaitoksille, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta.

Webinaarin aineistot

Kestävyysjärjestelmän vaatimukset energiayhtiöille

Kestävyysjärjestelmän hyväksymishakemus

 

Webinaarin ohjelma:

1) Lainsäädäntötaustasta lyhyesti
2) Kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen
  • Kestävyystodistus tai kestävyysjärjestelmä
  • Polttoaineiden luokittelu
  •  Alkuperätiedon hallintamenettelyt
  • Kasvihuonekaasupäästövähennys (6 §)
  • Metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit (10 § ja 10 a §)
3) Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä
4) KEKRI-asiointijärjestelmä
  • Energiaviraston ohjeistus

 

Kommentoi aihetta...

Go to Top