Bioenergian Kevätpäivä pidettiin kesäkuun alussa verkkoseminaarina. Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka avasi tilaisuuden ja kertoi yhdistyksen julkaisseen samana päivänä oman panoksensa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan eri teollisuusalojen vähähiilistä kehitystä kartoittavaan työhön.

Bioenergia ry:n jäsenyritysten toiminta linkittyy useaan toimialaan, erityisesti energia-, metsä- ja teknologiateollisuuteen ja myös liikenteeseen. Näistä kaikki ovat valmistelleet tai valmistelemassa omia vähähiilitiekarttojaan. Bioenergia ry:n selvityksen tarkoituksena oli täydentää näiden tiekarttojen luomaa kuvaa kehityksestä bioenergian ja Bioenergia ry:n näkökulmasta keskittyen alan yleisiin näkymiin ja toimialan vaikutuksiin, bioenergian käytön lisäpotentiaaleihin ja bioenergiaosaamisen vientiin ja siihen liittyvään uuteen teknologiaan. Raportin keskeinen viesti on, että bioenergia-alan hiilikädenjälki on ilmaston kannalta edullinen