Heinäkuussa EU:n päämiehet tekivät EU:n 2020-luvun kannalta merkittäviä linjauksia EU:n huippukokouksessa 17.–21.7.2020. Pöydällä oli normaalin monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) lisäksi myös koronakriisin hoitoon tarkoitettu talouden mittava elvytyspaketti. Koko paketissa on massiivisesti (30 %) rahoitusta ilmastotoimiin ja mukana myös lisärahaa oikeudenmukaiseen siirtymään (ks. Hannu Salon erillinen katsaus).

Nyt edessä on vauhdikas syksy. Budjettiriihessä 14.–15.9.2020 ratkaistaan turpeen ja muiden lämmityspolttoaineiden (ja CHP:n) lähivuosien verotusnäkymä. Olemme viestineet koko vuoden, että kansallisen veron korotusta ei tarvita hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, vaan energiaturpeen käyttö on jo nykytilanteessa (tänään päästöoikeuden hinta nousi 28 €/tCO2 tasolle) merkittävällä lasku-uralla. Pian julkistettava AFRY:n asiaa koskeva selvitys tulee vahvistamaan kuvaa päästökaupan merkityksestä energiaturpeen kulutuksen ohjaajana. Lisäksi energiaturpeesta lähes 90 % käytetään päästökaupassa, jolloin kansallisen veron vaikutusta heikentää ns. päästökaupan ”vesisänkyefekti” eli päästöjen kasvu muissa EU-maissa päästökauppasektoria koskevien kansallisten toimien seurauksena. Vesisänky-efektiin kiinnitti huomiota äskettäin mm. Saksan hallitus käsitellessään oman maansa luopumista hiilestä .

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käsittely EU-Parlamentissa on vielä kesken. Parlamentin kannan jälkeen alkavat komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvottelut eli trilogit.

Syyskuussa komissio on esittelemässä ehdotuksensa EU:n päästövähennystavoitteen kiristämisestä, jolla tulee myöhemmin olemaan monia seurausvaikutuksia lainsäädäntötasolla. Syksyllä on auki myös paljon lausuntoja sekä kotimaassa että EU-tasolla, jotka kannattaa käydä vilkaisemassa. Mukana on mm. uusiutuvan energian direktiiviin tehtävät mahdolliset muutokset. Linkkejä on tämän Sisätiedon ’Kerro näkemyksesi ja vastaa lausuntopyyntöihin!’ -jutussa. Bioenergia ry laatii lausuntopyyntöihin yhdistyksen vastauksia.

Toimiston alkuvuosi

Lopuksi nopea katsaus yhdistyksen toimiston alkuvuoteen: alla on aktiivisuustaulukkomme tammi-kesäkuussa 2020.

 

Olemme tehneet poikkeuksellisen paljon lausuntoja – peräti 31 kpl puolessa vuodessa. Näitä on tehtailtu sekä kotimaan että EU:n tarpeisiin (lausuntoihin voi tutustua täällä) ja etenkin EU-kone on uuden komission myötä pyörinyt niin kovilla kierroksilla, että erilaisia konsultaatioita on avautunut tiiviiseen tahtiin. Vaikuttajatapaamiset ja asiantuntijakuulemiset ovat koronan vuoksi vähentyneet, mutta esityksiä ja jäsenwebinaareja olemme silti pitäneet suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna ja Kevätpäiväkin pidettiin etätapahtumana kesäkuun alussa. Tiedotteiden määrä on ollut alhaisemmalla tasolla kuin viime vuonna, mutta mediaosumien määrä kasvoi.

Taulukon ulkopuolelta voi todeta, että maaliskuussa käyttöön otetut uudet nettisivut olivat toimistolle alkuvuonna ponnistus. Keväällä käytimme myös aikaa Kevätpäivänämme julkaistun raportin ”Bioenergia-alan panos hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen Suomessa” valmisteluun. Raportti oli yhdistyksen tuotos työ- ja elinkeinoministeriön vähähiiliset tiekartat -prosessiin. Koronakriisin vaikutuksista julkaisimme arvion toukokuussa.

 

Harri Laurikka, toimitusjohtaja