Koronavuosi on vaihtunut uuteen ja on hyvä pysähtyä hetkeksi katsahtamaan mitä vuonna 2020 tapahtui. Joulukuussa 2019 Bery teki uuden strategian, jota lähdettiin toteuttamaan vuonna 2020 ensin normaaleissa olosuhteissa. Maaliskuussa kuitenkin liu’uttiin koronan maailmaan.

Vuoden 2019 strategia piti sisällään uuden vision, tavoitteita vuodelle 2025 ja painopisteet 2019–2020 edunvalvontaan, jäsenpalveluihin ja viestintään. Visiota ja tavoitteita viestittiin heti alkuvuodesta tapaamisissa vaikuttajien kanssa ja kesäkuun alussa julkaisimme strategiaan perustuvan yhdistyksen panoksen TEM:n vähähiilisiin tiekarttoihin. Raportti tehtiin yhdistyksen toimiston omin voimin, mikä oli pienelle ryhmällemme iso ponnistus. Osallistuimme syksyn aikana myös tiekarttojen seurantakeskusteluihin ja raportti oli muiden tiekarttojen ohella osa TEM:n yhteenvetoraporttia lokakuussa 2020.

Edunvalvonnan painopisteet

Edunvalvonnassa listoillamme olivat 2019–2020 erityisesti EU-asiat, energiaverouudistus, turvealan työryhmä ja maankäyttösektorin ilmastotoimet. Bioenergy Europessa Hannes Tuohiniitty toimi puheenjohtajana ja teimme hyvin paljon lausuntoja komissiolle. Energiaverouudistuksessa tapasimme alkuvuodesta vaikuttajia, annoimme lausunnon virkamiestyöryhmälle ja viestimme näkemyksiämme pitkin matkaa kohti syksyn budjettiriihtä. Turvetyöryhmä aloitti huhtikuun alussa ja Hannu Salo on ollut siellä yhdistyksen edustaja. Maankäyttösektorin ilmastotoimia arvioimaan perustimme hiilinieluverkoston, jota vetivät vuoden aikana Erika Laajalahti ja Erikan jäätyä vanhempainvapaalle 1.6. eteenpäin Hannu Salo.

Keskeinen Beryn viesti strategiassa oli tarve hallitulle siirtymälle. Syksyn aikana on kuitenkin nähty, että kohoavien päästöoikeuksien hintojen ja turveveron korotuksen takia olemme siirtymässä, joka ei pysy enää hallinnassa. Siirtymän tueksi tarkoitettu julkisten tukien valmistelu on edennyt tarpeisiin nähden liian hitaasti ja paine nopeille kansallisille lisätoimille on kasvanut. Talouspoliittinen ministeriryhmä keskusteli tilanteesta joulun alla ja myös Bery on näistä kysymyksistä ministeriöille viestinyt. On selvää, että strategian peräämä hallittu siirtymä ja energian toimitus- ja huoltovarmuuden ylläpito eivät ole edenneet siihen suuntaan, mitä halusimme.

Uusi alueseminaarikosepti

Suuri osa strategiassa sovituista toimenpiteistä on viety läpi, mutta parannettavaakin jäi. Perustimme hiilinieluverkoston lisäksi viestintäasiantuntijoiden verkoston, jota on vetänyt Johanna Lahti. Uusimme Beryn visuaalisen ilmeen ja nykyaikaistimme nettisivut alkuvuonna 2020. Lopputulokseen olemme todella tyytyväisiä. Syksyllä valmisteltiin myös uusi viestintäsuunnitelma, joka oli esillä syyskokouksessa joulukuussa ja jota nyt on lähdetty toteuttamaan. Kehitimme myös uuden, erillisrahoitukseen perustuvan alueseminaarikonseptin. Jos olet kiinnostunut järjestämään kanssamme paikallisen tai alueellisen seminaari- tai webinaaritilaisuuden esimerkiksi kuntavaalien yhteydessä, ole yhteydessä minuun, niin kerron mielelläni lisää! Erillisiä keskusteluja jäsenistön kanssa kävimme muutamia, mutta emme niin paljon kuin oli alun perin tarkoitus – tätä haluamme parantaa tämän vuoden aikana.

Vuosi 2020 numeroiden valossa

Miltä toimiston tekemiset näyttivät numeroiden valossa? Vuonna 2020 teimme todella paljon lausuntoja niin EU:n suuntaan kuin kotimaahan – 59 kpl eli enemmän kuin yksi per viikko. Bioenergia-lehti ilmestyi 4 kertaa vuoden aikana ja uutiskirjeitä ja jäsenwebinaareja järjestimme saman verran kuin 2019. Vaikuttajatapaamisia ja esityksiä oli hieman aiempia vuosia vähemmän. Tiedotteita meiltä tuli hieman vähemmän, mutta mediaosumatarkkuus parani eli osumia oli kuitenkin enemmän. Somessa olimme yhtä aktiivisia kuin 2019, mutta viestiemme tavoittavuus laski. Tavoittavuuden keskeinen tekijä on se, kuinka moni jakaa viestejämme eteenpäin. Kiitos, jos olet jakanut viestejämme!

Suurimman osan vuodesta toimisto toimi vajaalla ketjulla. Erika Laajalahden vanhempainvapaan paikkaajaksi emme palkanneet uutta henkilöä, vaan toimiston osa-aikaisten henkilöiden työtunteja lisättiin.

 

Beryn hallituksen ensimmäinen kokous on maanantaina 1.2.2021 ja se keskustelee myös strategiatyöstä tämän vuoden aikana. Jos sinulla on ideoita tai viestejä yhdistyksen strategiasta tai toiminnasta, soita tai lähetä minulle vaikka sähköposti! Tulemme joka tapauksessa kertomaan vuoden varrella, miten valmistelu etenee. Kerromme myös tarkemmin viime vuoden tekemisistämme tilinpäätöksessä ja toimiston vuosikatsauksessa 2020, jotka valmistuvat kevätkokoukseen mennessä. Kevätkokous on alustavasti huhtikuun lopussa.

 

Harri Laurikka
040-1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi