Parlamentin päätös maankäyttösektorin päästölaskennasta ottaa huomioon EU-maiden erilaisten tilanteet ja mahdollistaa tasa-arvoisen kohtelun. Metsien laskennan yksityiskohdat selviävät vasta vuosien 2018‒2019 aikana. 

Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto pääsivät 14.12.2017 yhteiseen lopputulokseen maankäyttösektorin (ns. LULUCF) päästölaskennasta.

– Tämä oli Suomen ja koko Euroopan biotalouden kehittämisen kannalta tärkeä päätös ja haluamme kiittää kaikkia siihen vaikuttaneita. Lopputulos on parempi kuin lokakuussa sovittu jäsenmaiden kanta ja mahdollistaa sitä paremmin EU-maiden erilaisten tilanteiden huomioonottamisen ja tasa-arvoisen kohtelun. Tärkein osa eli metsämaiden laskenta selviää kuitenkin yksityiskohdiltaan vasta vuosien 2018‒2019 aikana, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Neuvottelut lähtivät käyntiin heinäkuussa 2016, kun komissio julkaisi oman ehdotuksensa. Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostivat kantansa komission ehdotukseen syksyllä 2017. Tämän jälkeen alkoivat komission, parlamentin ja neuvoston väliset kolmikantaneuvottelut, jotka saatiin nyt päätökseen. Parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä muodollisesti saavutettu sopu. 

Neuvottelut ovat koskeneet EU:n metsien päästölaskentaa. EU-alueella maankäyttösektori on kokonaisuutena merkittävä hiilinielu (n. 300 Mt vuonna 2015) ja siten viilentää ilmastoa. Suomen hiilinielu vuonna 2016 oli 27,3 Mt, mikä oli 46 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n keskiarvo vuonna 2015 oli 7 %. Suomen hiilinielu on 13 Mt suurempi kuin vuonna 1990. Suomi on vähentänyt vuoteen 2016 mennessä nettopäästöjään (= päästöt – hiilinielut) noin 45 % vuoden 1990 tasolta ja pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 40 % vuoden 1990 tasolta vuoteen 2030 mennessä. 

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 163 0465